Login Permohonan UPU

Login sistem Permohonan Upu

Permohonan Online UPU ialah satu sistem atas talian (online) yang diwujudkan oleh kementerian untuk para pelajar memohon memasuki universiti, politeknik, ataupun ILKA. Para pelajar boleh memohon UPU secara online melalui laman web UPU. Sebelum memohon UPU, para pelajar dikehendaki untuk membeli nombor PIN di Bank Saimpanan Nasional (BSN). Selepas pin di beli, barulah pelajar mendapat akses untuk memasuki laman web permohonan upu.

LOGIN UPU

Latar Belakang, Maklumat Koprat dan Fungsi UPU

UPU atau Unit Pusat Universiti telah ditubuhkan bagi memudahkan pelajar memohon untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi samada universiti, politeknik ataupun ILKA selepas keputusan SPM atau STPM diumukan. Dibawah diterangkan mengenai latar belakng UPU dan Fungsi UPU.

Latar Belakang

Bahagian ini dikenali sebagai Unit Pusat Universiti (UPU) pada awal 1970-an hingga 10 Oktober 1995. Mulai 10 Oktober 1995 hingga 31 Disember 2004 UPU dinaiktaraf dan dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar IPT (BPKP IPT), Jabatan Pendidikan Tinggi. Mulai 01 Januari 2005 – dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP).

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) adalah satu Bahagian dalam Sektor Pengurusan IPTA, Jabatan Pengurusan IPT, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelaras kemasukan pelajar ke Universiti Awam (UA) tempatan. Perubahan ini adalah selaras dengan penyusunan semula struktur organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi pada 01 Januari 2005.

Maklumat Koprat

1. Visi

Merealisasikan Wawasan Negara menjadikan Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, JPT sebagai pusat sehenti bersepadu yang cemerlang dalam penyelarasan kemasukan pelajar ke IPTA

2. Misi

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, JPT komited untuk melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti berlandaskan dasar kemasukan pelajar ke UA secara sistematik, telus dan adil.

3. Objektif

Menjadikan organisasi yang berwibawa dalam pengurusan kemasukan pelajar ke UA melalui pelaksanaan dasar dan pengurusan sumber yang menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut :

 • Menerajui perkhidmatan berintegriti dan berkualiti
 • Menepati undang-undang, dasar, prosedur dan peraturan
 • Sistematik, telus dan adil dalam semua peringkat pengurusan
 • Berorientasikan pencapaian objektif
 • Mesra dan mengutamakan kepuasan pelanggan

Fungsi

 • Menggubal, melaksana dan memantau dasar-dasar bagi mempertingkatkan tempat belajar untuk Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf dan Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf.
 • Memproses dan menyelaras kemasukan pelajar ke UA/ Politeknik Premier bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf dan Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf.
 • Memproses dan menyelaras kemasukan pelajar ke Politeknik Konvensional/Metro, Kolej Komuniti dan ILKA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf dan Lepasan SKM.
 • Memantau perimbangan pelajar Sains-Sastera bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan dari masa ke semasa.
 • Melaksanakan dasar bagi kemasukan pelajar asing ke program pengajian ke UA.
 • Membangun, melaksana dan merealisasikan pengurusan Kerajaan Elektronik.
 • Mengurus dan menyelaras perkhidmatan kaunseling dan Karnival Pendidikan Tinggi Negara bagi persiapan pelajar untuk kemasukan ke UA.
 • Mengurus hal-hal berkaitan dengan pentadbiran kewangan di BPKP JPT termasuk Akaun Amanah.
 • Merancang dan melaksanakan sistem pengurusan data kemasukan ke UA dan memantapkan kawal seliaan.

Syarat Am dan Cara Memohon

Syarat Am

 1. Program Lepasan SPM/ Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia dan
 • Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia/setaraf (SPM/setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Program Pengajian UA dan Politeknik Premier
Program pengajian yang terbuka kepada pemohon berketurunan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli Semenanjung sahaja:

 • Semua program pengajian di UiTM;
 • Asasi UIAM;
 • Asasi Sains UM;
 • Asasi UNIMAS;
 • Asasi UMS; dan
 • Asasi UniSZA

Program pengajian yang terbuka kepada semua pemohon yang berkelayakan:

 • Asasi Pengajian Islam UM;
 • Asasi dan Diploma UPM dan UPNM;
 • Tahmidi USIM;
 • Asasi UKM, UUM; dan
 • Diploma UPSI, UTHM, UMT, UTeM, UMP, UniMAP, UniSZA dan Politeknik Premier

2. Program Lepasan STPM/ Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf adalah seperti berikut:

Terbuka kepada Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap yang mempunyai No. KP/My Kad sahaja.
Bukan Warganegara memohon terus ke UA berkaitan.

Kelayakan
i. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Pemohon mestilah Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat KEPUJIAN dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan LULUS dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

ii. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau

iii. SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; atau

iv. MATRIKULASI / ASASI

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

DAN

v. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai 01 Januari 2012.

Cara Memohon

Berikut merupakan cara bagaimana anda boleh membuat permohonan UPU:

 • Terlebih dahulu, beli no pin UPU (No Unik) di Bank Simpanan Nasional (BSN). Anda boleh terus membeli melalui mesin ATM ataupun terus pergi ke kaunter. Pin berharga RM15.64 termasuk gst. (no pin mulai dijual pada 5 Februari 2018 hingga 9 April 2018)
 • Masuk ke portal rasmi upu di MOHON UPU .
 • Pilih kategori permohonan anda.

Kategori Permohonan

1. Kategori Permohonan UPU Lepasan SPM

Permohonan UPU bagi lepasan SPM 2017. Seperti yang diketahui, lepasan SPM antara kumpulan pelajar yang layak untuk mendaftar permohonan UPU.

bagi kemasukan sesi 2018/2019, terdapat 4 kumpulan kategori yang boleh membuat permohonan. Selain 4 kumpulan ini, adalah tidak layak untuk membuat permohonan UPU.

 • Kumpulan A – Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2017 sahaja.
 • Kumpulan B – Pemohon yang menggunakan keputusan SPM tahun 2015 atau 2016.
 • Kumpulan C – Pemohon yang menggunakan keputusan SPM tahun 2014 atau sebelumnya atau sijil yang setaraf dan diiktiraf oleh IPTA.
 • Kumpulan D – Pemohon yang menggunakan keputusan; SPM 2014 dengan sijil ulangan SPM 2014 atau, SPM 2014 dengan sijil ulangan SPM 2016 atau, SPM 2016 dengan sijil ulangan SPM 2017.

2. Permohonan UPU lepasan STPM

Permohonan UPU ke universiti mengambil pelajaran lepasan STPM atau setaraf. Setaraf maksud di sini adalah lepasan daripada insitut seperti Matrikulasi KPM, Asasi Universiti dan juga diploma daripada universiti-universiti ataupun politeknik tempatan.

Bagi permohonan UPU sesi 2018/2019 ini, berikut merupakan kategori yang boleh memohon di bawah kursus UPU lepasan STPM/ setaraf. Mereka adalah;

Kategori permohonan untuk pemohon lepasan STPM/Setaraf adalah seperti berikut:
STPM (Kategori A, S) Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun semasa sahaja:

 • Kategori A • Aliran Sastera.
 • Kategori S • Aliran Sains.

Lepasan Matrikulasi (Kategori N, P, U, L, K, J)
Pelajar Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi UiTM tahun semasa seperti pecahan berikut:

 • Kategori N • Aliran Sains Calon Matrikulasi KPM, PASUM dan Asasi UiTM.
 • Kategori P • Aliran Perakaunan Calon Matrikulasi KPM.
 • Kategori U • Aliran Undang-Undang Calon Asasi UiTM.
 • Kategori L • Aliran Bahasa Inggeris Calon Asasi UiTM (TESL).
 • Kategori K • Aliran Kejuruteraan Calon Asasi UiTM.
 • Kategori J • Aliran Teknikal Calon Matrikulasi KPM.

Lepasan Diploma/Setaraf (Kategori G, E, F)

Kategori G • DIPLOMA UNIVERSITI AWAM (UA) / DIPLOMA POLITEKNIK :
DIPLOMA UNIVERSITI AWAM (UA)
DIPLOMA POLITEKNIK
Kategori E • DKM / DLKM / DVM / DIPLOMA IPTS/ LUAR NEGARA / LAIN-LAIN KELAYAKAN

 • DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM)
 • DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (DLKM)
 • DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA
 • DIPLOMA IPTS/ LUAR NEGARA / LAIN-LAIN KELAYAKAN

Kategori F • KELAYAKAN SETARAF :

 • A LEVEL
 • INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA (IBD)
 • SEKOLAH SUKAN (SSBJ/SSTMI/SSMP)
 • STPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
 • MATRIKULASI KPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
 • STAM (DUA (2) TAHUN SEBELUM TAHUN SEMASA)
 • AUSMAT/ SAM / ADFP
 • FOUNDATION IPTS

Soalan Lazim Berkaitan UPU

1. Bagaimana permohonan kemasukan ke UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA boleh dikemukan?                                                                                                              J: Permohonan kemasukan hanya melalui UPUOnline sahaja di Portal Rasmi Kemasukan iaitu  http://upu.mohe.gov.my.

2. Bila permohonan kemasukan dibuka dan adakah bayaran dikenakan untuk mengemukakan permohonan?                                                                                          J: Permohonan kemasukan akan dibuka pada bulan Januari/ Februari setiap tahun. Pemohon perlu membeli No. Unik ID untuk mengemukakan permohonan.

3. Bagaimanakah cara untuk membeli No. Unik ID tersebut dan berapa harga No. Unik ID?                                                                                                                           J: No. Unik ID boleh dibeli di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN), di mesin ATM BSN sehari selepas iklan disiarkan. Pemohon perlu membawa MyKad/ Salinan MyKad untuk membeli No. Unik ID. Harga No. Unik ID adalah RM15.65 (termasuk GST). Kos GST dikenakan oleh BSN.

4. Bagaimana untuk memastikan No. Unik ID yang dibeli adalah betul?                       J: Pastikan No. Kad Pengenalan yang tertera dalam Slip No. Unik ID BSN adalah betul. Jika pemohon adalah Lepasan STPM/Setaraf, No. Unik ID bermula dengan angka 13XXX
dan jika pemohon adalah Lepasan SPM/Setaraf, No. Unik ID bermula dengan angka 16XXX. 

5. Bolehkah saya akses UPUOnline tanpa membeli No. Unik ID?                                   J: Boleh. Anda hanya perlu Daftar Kali Pertama terlebih dahulu dengan masukkan item yang yang diperlukan. Semasa Daftar Kali Pertama ini anda tidak perlu masukkan No. Unik ID.
Selepas daftar, anda boleh akses UPUOnline untuk dapatkan maklumat seperti berikut sebelum mengemukakan permohonan
a) Manual Pengguna UPUOnline
b) e-Panduan : Syarat Am dan Khas Kemasukan
Selepas itu, anda boleh membeli No. Unik ID dan mengemukakan permohonan

6. Bolehkah saya mohon UPUOnline sedangkan saya belum mendapat keputusan SPM lagi?                                                                                                                         J: Boleh. Anda sememangnya digalakkan untuk memohon UPUOnline lebih awal bagi memastikan anda faham bagaimana untuk menggunakan UPUOnline. Anda boleh memilih program pengajian berdasarkan keputusan percubaan dan bidang yang diminati.

Setelah memperoleh keputusan SPM, anda hanya perlu mengemaskini maklumat pilihan program pengajian supaya program yang dipilih memenuhi syarat am dan khas yang ditetapkan.

Anda boleh mengelakkan sebarang masalah teknikal/ kesesakan jika mohon UPUOnline lebih awal. 

7. Bagaimana saya tahu yang saya layak memohon atau tidak?                                 J: Dalam e-Panduan, anda boleh menyemak sama ada ada layak memohon atau tidak. Selain itu, anda juga boleh membuat semakan syarat am dan syarat khas program pengajian
melalui Sistem Semak Syarat di URL http://www.semaksyarat.info

8. Semasa mengisi borang permohonan dalam talian, saya telah membuat kesilapan dalam mengisi jenis kategori. Adakah permohonan tersebut masih diproses oleh pihak BPKP?                                                                                                                       J:Ya, masih diproses. Walau bagaimana pun pemohon perlu memaklumkan kepada pihak BPKP, JPT terlebih dahulu di talian Hotline 03-8870 8200 kerana kesilapan dalam mengisi kategori akan menyukarkan proses permohonan.

9. Adakah saya perlu menghantar sebarang salinan dokumen/ sijil sebagai bukti bagi proses permohonan kemasukan?                                                                       J:Pemohon tidak perlu menghantar sebarang salinan dokumen/ sijil kerana BPKP JPT melaksanakan proses padanan dengan pelbagai agensi seperti Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Lembaga Peperiksaan, Majlis Peperiksaan Malaysia, Bahagian Seni & Kokurikulum KPM dan sebagainya bagi memastikan data peribadi, keputusan peperiksaan, MUET dan markah kokurikulum adalah tepat.

Walau bagaimanapon, jika anda merupakan pelajar Lepasan STPM/Setaraf dalam Kategori Diploma/Setaraf, anda perlu upload beberapa dokumen penting dalam Sistem UPUOnline

10. Saya merupakan calon STPM dan berminat memohon ke USM dan UM. Adakah saya mohon terus kepada USM dan UM atau memohon melalui UPUOnline?                J: Mulai Sesi Akademik 2017/2018, anda perlu memohon melalui UPUOnline jika berminat untuk mengikuti program pengajian di USM dan UM. 

11. Saya telah tersilap daftar No. Kad Pengenalan (NO. KP) semasa pendaftaran peperiksaan SPM, adakah saya boleh memohon UPUOnline?                                       J: Boleh. Anda cuma perlu masukkan No. KP yang silap semasa pendaftaran peperiksaan SPM pada ruangan No. Kad Pengenalan Semasa Pendaftaran Peperiksaan dalam UPUOnline.

12. Adakah saya diberi peluang untuk membuat kemas kini permohonan disebabkan kesilapan dalam mengisi permohonan?                                                                      J:Ya, anda masih boleh kemaskini permohonan tanpa sebarang had sepanjang tempoh permohonan. Namun demikian, anda perlu pastikan kemas kini maklumat hanya dilakukan oleh anda sendiri tanpa melibatkan mana-mana pihak ke-3. BPKP JPT tidak bertanggungjawab atas kesilapan maklumat yang dimasukkan.

13. Saya terlupa untuk mencetak/ simpan Slip Permohonan UPUOnline. Bagaimana cara untuk saya mencetak/ simpan Slip Permohonan UPUOnline dan adakah setiap kali saya kemaskini permohonan saya juga perlu mencetak Slip tersebut?                 J: Anda hanya perlu login UPUOnline seperti biasa dan klik pada pautan menu SLIP pada sebelah kanan laman. Selepas itu, Slip Permohonan UPUOnline akan dipaparkan dalam format PDF. Anda boleh cetak terus atau menyimpan/save fail PDF tersebut dalam komputer anda. 

14. Saya cuba klik pautan SLIP dalam UPUOnline, tetapi tiada sebarang paparan Slip Permohonan UPUOnline dipaparkan. Mengapakah perkara ini berlaku?                       J: Perkara ini berlaku kerana anda tidak berjaya mengemukakan permohonan. Mungkin anda tidak klik ‘Sah & Hantar’ atau ada gangguan internet semasa mengemukakan permohonan. Setiap permohonan, anda perlu pastikan anda klik ‘Sah & Hantar’ dan pastikan Slip Permohonan UPUOnline dipaparkan dan dicetak/ disimpan sebagai rujukan. Pastikan Slip Permohonan UPUOnline adalah lengkap dengan dengan maklumat permohonan. 

15. Bagaimana saya perlu membuat pilihan program pengajian? Senarai program pengajian yang ada terlalu banyak.                                                                        J:Anda boleh melayari e-Panduan Kemasukan Pelajar untuk mendapatkan senarai program pengajian yang anda minati di URL seperti berikut :-

a)20 UA & Politeknik Premier                                                                           https://online.mohe.gov.my/upu/emas/epanduan/ipta/

b)Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA
https://online.mohe.gov.my/upu/vteilka/fepanduan/index.php

Dalam e-Panduan ini, anda boleh menyemak sama ada ada layak memohon atau tidak. Selain itu, anda juga boleh membuat semakan syarat am dan syarat khas program pengajian
melalui Sistem Semak Syarat di URL http://www.semaksyarat.info. Sila pastikan anda memilih program pengajian yang layak sahaja. Selain itu, sebelum anda memilih pilihan
program pengajian, anda perlu memilih tiga (3) bidang yang diminati. Senarai program pengajian yang dipaparkan adalah berdasarkan tiga (3) pilihan bidang yang telah anda pilih.

16. Bagaimana saya boleh mengetahui bahawa saya dipanggil untuk temu duga atau ujian seperti Ujian MEdSI?                                                                                              J: Anda perlu menyemak di laman web UA/ Politeknik/ Kolej Komuniti dan ILKA yang berkaitan. Pihak UA/ Politeknik/ Kolej Komuniti dan ILKA yang berkaitan juga akan turut menghubungi anda untuk maklumkan mengenai panggilan Temu duga/ Ujian.Selain itu, SMS Blast juga akan dihantar kepada anda untuk menyemak panggilan temu duga/ ujian. Pastikan No. Telefon Bimbit yang dimasukkan adalah betul.

17. Adakah saya akan ditawarkan dengan program pengajian yang tidak dipilih dalam UPUOnline?                                                                                                            J: Jika anda merupakan pemohon Lepasan SPM/Setaraf, anda boleh ditawarkan dengan program di luar pilihan jika telah bersetuju pada ruangan penyataan khas untuk menerima tawaran luar pilihan (program pengajian). Manakala jika anda merupakan pemohon Lepasan STPM/Setaraf, anda hanya akan ditawarkan pilihan program yang ada dalam pilihan sahaja. Jika anda tidak Berjaya pada ambilan pertama, anda perlu memohon rayuan pilihan program
pengajian yang anda layak dan ada kekosongan tempat sahaja. Anda akan ditawarkan dengan pilihan program rayuan fasa 1 dan akan mendaftar bersamasama calon ambilan pertama. Jika anda masih tidak berjaya, anda akan dipertimbangkan untuk rayuan fasa 2 jika ada kekosongan tempat. 

18. Sekiranya saya membuat e-rayuan dan memilih program pengajian yang sama,adakah pemohon berpeluang untuk mendapat program pengajian tersebut?    J: Kejayaan mendapat tawaran tertakluk memenuhi syarat dan kekosongan tempat.
Pemohon dinasihatkan memohon program lain. Pemohon juga dinasihatkan agar tidak melepaskan peluang untuk belajar dalam program-program kemahiran kerana peluang untuk belajar bidang kemahiran adalah sangat besar dan peluang pekerjaan juga adalah luas seperti di Politeknik, Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam(ILKA) yang lain. 

19. Saya mempunyai keputusan akademik yang cemerlang, tetapi masih gagal mendapat tawaran.                                                                                                            J: Kejayaan pemohon untuk memperoleh tempat bergantung kepada susunan merit
dan pemilihan program pengajian di UA/ IPTA yang dipohon. Jika merit pemohon tidak begitu tinggi dan memohon program pengajian kompetitif, berkemungkinan besar pemohon tidak terpilih untuk ditawarkan program pengajian dalam pilihan mereka. Begitu juga jika pemohon hanya memohon di Universiti Awam yang popular, pemohon akan menghadapi persaingan yang tinggi dan akhirnya tidak mendapat apaapa tawaran daripada UA berkenaan. Antara beberapa sebab mengapa pemohon tidak ditawarkan ke manamana UA adalah kerana:
i.Tidak mengemukakan permohonan melalui BPKP, JPT
ii.Tidak memenuhi syarat am UA dan syarat khas program pengajian
iii.Permohonan tidak lengkap
iv.Pemalsuan maklumat atau dokumen semasa mengemukakan permohonan
v.Memohon program luar bidang aliran
vi.Tidak tekan butang Sah & Hantar semasa permohonan
vii.Pemohon sedang belajar
viii.Dokumentidak diupload atau dokumen yang diupload tidak jelas (bagi STPM/ Setaraf Kategori Diploma/Setaraf

20. Saya mendapat tawaran melalui BPKP, JPT tetapi tidak berminat dengan kursus yang ditawarkan. Bolehkah saya memohon untuk menukar kursus lain?               J:Tawaran adalah muktamad. Pemohon yang telah berjaya mendapat tawaran ke UA melalui BPKP tidak dibenarkan untuk memohon sebarang penukaran kursus yang
lain. Keputusan adalah muktamad.

Tips Memilih Jurusan

Ikutilah kisah kak Lyana dalam menentukan jurusan bagi menyambung pelajaran. Pelajar akan mempunyai dilema dalam memilih jurusan yang sesuai dengan keputusan yang diperolehi. Terdapat juga pelajar yang tersilap memilih jurusan. Jadi dengar pandangan daripada Kak Lyana.

Kesimpulan

Pelajar perlu membuat permoonan secara online bagi melanjutkan pelajaran mereka kepada peringkat yang lebih tinggi. Dengan adanya permohonan Online UPU ini tiada alasan lagi untuk pelajar untuk memohon. Gunakan peluang yang ada di depan mata. Kemudahan yang diberikan ini adalah untuk mebantu pelajar memohon dengan lebih cepat dan mudah.

Akhir kata juga, jika anda berminat sambil menunggu keputusan online UPU pastikan anda lakukan sesuatu yang berfaedah. Salah satunya ialah menjadi TUTOR dan membuat Home Tuition.