Login Semakan Senarai Hitam PTPTN

Semakan senarai hitam ptptn

PTPTN Blacklist ialah kemudahan kepada Warganegara Malaysia yang ingin membuat semakan status senarai hitam ‘blacklist’ Imigresen dan PTPTN secara online atau semakan status kawalan imigresen untuk perjalanan ke luar negara yang telah disediakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

LOGIN Blacklist PTPTN

Kenali PTPTN, Cara Semak Blacklist dan Akibat Blacklist

Sudah pasti ramai diluar sana membuat pinjaman PTPTN bagi melanjutkan pelajaran. Namun yang demikian, ramai juga yang mempunyai masalah untuk membayar balik pinjaman PTPTN walaupun sudah bekerja. Hal ini menyebabkan hukuman akan diberikan kepada rakyat Malaysia yang tidak membayar pinjaman PTPTN. Mereka yang berhutang menjadi perhatian kerajaan Malaysia bagi memastikan hutang dibayar.

Kenali PTPTN

Skim Pinjaman Pendidikan PTPTN diperkenalkan bertujuan untuk memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan. Pinjaman pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Hal ini telah membuka lebih banyak peluang kepada semua golongan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Kemudahan pinjaman pendidikan PTPTN adalah terbuka kepada pelajar yang menyambung pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tempatan sahaja. Ianya selaras dengan Seksyen 2, Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) iaitu Institusi Pendidikan Tinggi yang ditubuhkan di bawah:

 • Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971;
 • Akta Institut Teknologi MARA 1976;
 • Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996;
 • Politeknik yang ditubuhkan dan disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta Pendidikan 1996; dan
 • Mana-mana institusi pendidikan tinggi lain yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dan yang ditentukan oleh Menteri sebagai suatu institusi pendidikan tinggi.

Akibat Tidak Membayar PTPTN

Keudahan pinjaman PTPTN telah diberikan kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang mahu menyambung pelajaran tetapi tidak berkemampuan. Dengan kadar faedah yang rendah, PTPTN ini merupakan pinjaman mampu milik untuk semua rakyat Malaysia yang ingin menyambung pelajaran.

Disebabkan tiada hukuman diberikan kepada penghutang, rakyat Malaysia mengambil mudah dan memilih untuk tidak membayar hutang PTPTN. Sebahagian besar daripada peminjam yang telah berjaya menamatkan pengajian di universiti tempatan tidak membuat pembayaran balik. Alasan yang sentiasa diberikan adalah hampir sama iaitu memiliki kadar gaji yang rendah, PTPTN mempunyai pengurusan atau penguatkuasaan yang lemah menyebabkan mereka tidak mengambil serius tentang pembayaran balik dan ada juga memberi alasan prosedur atau permintaan dokumen bertulis yang terlalu remeh.

Permasalahan ini telah meletakkan statistik penerimaan pulangan pinjaman balik terlalu rendah iaitu hanya 46% peminjam yang tampil membuat bayaran berbanding 54% yang tidak membuat bayaran. Jumlah ini amat membimbangkan kerajaan dan memberi kesan kepada ekonomi negara. Oleh yang demikian pihak kerajaan mengambil keputusan untuk mengenakan tindakan yang tegas kepada mereka yang gagal membuat bayaran balik. Sebelum tindakan tegas diambil, pihak PTPTN akan menghantar notis amaran sebanyak 3 kali dalam tempoh bertenang selama 6 bulan sebelum tindakan dikenakan.

Sekiranya mereka tetap enggan mahu membayar balik, nama mereka akan disenarai hitamkan dan mereka tidak dapat keluar Negara. Ini merupakan hukuman yang telah menjadi perhatian peminjam bagi menjelaskan semula hutang yang telah dibuat. Di bawah diterangkan dengan lebih lanjut akibat tidak membayar PTPTN.

 1. Dihalang daripada keluar negara

Peminjam pinjaman pendidikan PTPTN adalah dilarang sama sekali atau disekat untuk keluar daripada Malaysia samada atas urusan rasmi atau bercuti sebaik sahaja rekod pinjaman bayaran balik menunjukkan pembayaran telah tersasar daripada jadual yang ditetapkan. Selain itu juga peminjam tidak boleh memperbaharui passport mereka sehingga sekatan perjalanan ditarik kembali. Bagaimanapun, nama-nama peminjam yang telah disekat keluar daripada negara tidak akan disiarkan kepada umum. Sekiranya anda ingin mengetahui status nama anda disenarai hitamkan untuk keluar negara atau tidak, sila semak di laman sesawang imigresen Malaysia.

2. Di Senarai Hitam di Pengkalan Data CCRIS

Sejak tahun 2015, peminjam PTPTN telah diletakkan di bawah penelitian rapi manakala peminjam yang gagal membuat bayaran balik juga akan disenarai hitamkan pada pengkalan data CCRIS. Untuk memahami bagaimana ia memberi kesan kepada keupayaan pinjaman peminjam, anda perlu mengambil tahu dan memahami bagaimana CCRIS dikendalikan.

Setiap laporan CCRIS menunjukkan pencapaian kredit anda dan pangkalan data ini dapat dikongsi bersama semua institusi kewangan. Bagaimanapun, bagi bank-bank, laporan ini menunjukkan rekod pembayaran pinjaman anda dan ia mempengaruhi semua permohonan pinjaman anda akan datang. Oleh itu bagi mereka yang telah disenarai hitamkan, mereka bolehlah melupakan hasrat untuk memohon pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman perniagaan atau kad kredit.

Kebanyakan peminjam pinjaman pendidikan PTPTN ini sedar akan akibat daripada disenarai hitamkan menyebabkan jumlah peningkatan pungutan bayaran balik meningkat setelah kerajaan dan pihak PTPTN memutuskan untuk menyenarai hitamkan peminjam yang ingkar ini.

Jika dilihat secara positif, peminjam boleh memperbaiki laporan CCRIS mereka dengan membayar balik pinjaman PTPTN secara konsisten sebagai laporan baru, kerana laporan CCRIS hanya mengambil kira rekod pembayaran untuk 12 bulan sahaja. Oleh itu, rekod lama sebelum itu akan terhapus sendiri apabila pembayaran konsisten dibuat selama 12 bulan.

3. Tindakan Undang-undang

Pihak PTPTN akan mengambil tindakan undang-undang dan mengheret peminjam yang ingkar ke mahkamah. Ini merupakan jalan terakhir yang diambil oleh pihak PTPTN. Kesannya peminjam terpaksa membayar kos tambahan iaitu kos yuran guaman yang dimasukkan ke dalam jumlah yang perlu dibayar oleh mereka.

Walau bagaimanapun, ada di antara peminjam yang mengabaikan semua notis amaran yang dihantar oleh PTPTN dan telah menerima saman dari mahkamah. Namun mereka masih diberi kelonggaran untuk berunding dengan pihak PTPTN dalam menjadual bayaran pinjaman mereka sebelum ia dibawa ke mahkamah. Sekiranya semua arahan masih diingkari, pihak mahkamah boleh menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan membekukan atau merampas aset mereka.

Tahukah Anda Bayaran PTPTN Boleh Dibuat Melalui Potongan Gaji?

Langkah ini adalah langkah baru dan ia telah telah menjadi subjek perbincangan panjang dikalangan pegawai atasan PTPTN. Potongan gaji secara automatik telah dikuatkuasakan pada bulan September 2015, ia cuma dikenakan kepada peminjam yang ingkar membuat bayaran dalam tempoh 6 bulan dan mencapai tahap gaji minimum.

Sebelum peminjam dikenakan potongan gaji secara automatik ini, pihak pengurusan PTPTN telah terlebih dahulu mengkaji latar belakang kewangan peminjam tersebut dan akan memutuskan untuk meletak jumlah yang sesuai kepada peminjam ini supaya ia tidak terbeban dengan kadar potongan yang ditetapkan itu sehingga selesai pembayaran balik dibuat. Sekiranya peminjam tersebut dengan secara tiba-tiba diberhentikan kerja atau berhenti kerja atau diisytihar muflis.

Cara Semak Blacklist PTPTN

Bagi peminjam PTPTN yang masih belum membayar, boleh membuat semakan terlebih dahulu sebelum anda ke luar negara. Ini bagi memastikan tidak berlaku pembaziran kerana anda tidak akan lepas di bahagian Imegresen.

Isi maklumat yang diperlukan dan segala maklum balas akan diberitahu dengan anda. Namun yang demikian anda akan diberikan link untuk menyemak secara terus sekatan ke luar negara di portal imigresen.

Masukkan nombor kad pengenalan anda dan tekan butang Semak. Maklumat akan dipaparkan.

Sekiranya keputusan semakan tiada halangan anda selamat untuk ke luar negara.

Cara Semakan Lain

Untuk makluman, semakan boleh dibuat sama ada melalui:

 • Portal Rasmi Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) melalui pautan http://sspi2.imi.gov.my
 • Portal Rasmi PTPTN – Semakan Senarai Hitam
 • Careline PTPTN di talian 03-2193 3000.
 • Hadir di kaunter PTPTN / JIM

Adakah Nama Anda Dapat Dikeluarkan Daripada Blacklist?

Jika peminjam ingin keluarkan nama dari senarai hitam PTPTN, anda perlu menjelaskan keseluruhan tunggakan termasuk semua kos yang dikenakan sebelum nama mereka dikeluarkan daripada senarai hitam.

Jika mampu, peminjam juga disarankan untuk membayar keseluruhan hutang pinjaman. Sekiranya tidak mampu, peminjam boleh berunding dengan PTPTN dengan membuat apa-apa jumlah yang dipersetujui oleh PTPTN dan penstrukturan semula bayaran balik pinjaman atau kaedah lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Bayaran balik pinjaman juga boleh dibuat melalui potongan gaji atau direct debit. Rundingan hendaklah dilakukan dalam tempoh 7 hari sebelum ke luar negara. Jika nama anda tersenarai dalam senarai hitam PTPTN, sila hubungi Seksyen Pengesanan dan Penguatkuasaan atau cawangan PTPTN dalam kadar segera. Peminjam yang enggan untuk membuat bayaran balik juga mungkin dikenakan tindakan saman.

Jika perkara tersebut berlaku kepada anda, peminjam hendaklah menghubungi Bahagian Perundangan dan Pendakwaan PTPTN di talian 03-2193 1155 atau hadir ke cawangan PTPTN terdekat untuk rundingan bagi penarikan balik saman dengan membayar keseluruhan hutang pinjaman. Sekiranya tidak mampu, peminjam boleh berunding dengan PTPTN bagi membuat bayaran keseluruhan tunggakan atau apa-apa jumlah yang dipersetujui PTPTN termasuk semua kos pendakwaan.

Diskaun Bayaran Balik PTPTN

Beberapa insentif dirangka kerajaan sehingga Disember 2018 dalam usaha untuk menggalakkan pembayaran semula pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, diskaun 20 peratus akan diberikan kepada mereka yang membayar penuh pinjaman.

Selain itu, diskaun 10 peratus pula akan diberikan kepada mereka yang menyelesaikan 50 peratus jumlah pinjaman. Tambahnya lagi, diskaun 10 peratus juga akan diberikan kepada mereka yang membuat pembayaran melalui potongan gaji ataupun direct debit mengikut jadual. Tempoh pembayaran semula yang sebelum ini hanya enam bulan setelah tamat pengajian jugga telah dilanjutkan tempohnya kepada 12 bulan.

13 Soalan Berkaitan Blacklist PTPTN

1. Apakah kriteria yang membolehkan seseorang peminjam PTPTN disenarai hitam oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)?

j: Senarai hitam dikenakan kepada mana-mana peminjam yang mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman.

2. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dijelaskan untuk mengeluarkan nama saya daripada senarai hitam?

j: Peminjam dikehendaki membayar keseluruhan hutang pinjaman atau keseluruhan tunggakan termasuk semua kos yang dikenakan sebelum nama mereka dikeluarkan daripada senarai hitam. Sekiranya tidak mampu, peminjam boleh berunding dengan PTPTN dengan membuat apa-apa jumlah yang dipersetujui oleh PTPTN dan penstrukturan semula pinjaman atau kaedah lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Rundingan hendaklah dilakukan dalam tempoh 7 hari sebelum ke luar negara.

3. Apakah implikasinya jika nama saya telah disenarai hitam?

j: Peminjam tidak akan dibenarkan memperbaharui passport dan dihalang daripada ke luar negara.

4. Bagaimanakah untuk mengetahui sama ada saya telah disenarai hitam?

j: Semakan senarai hitam boleh dilakukan melalui saluran berikut :

 • Portal Rasmi PTPTN dan Portal Rasmi Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) – Semakan Senarai Hitam
 • Careline PTPTN di talian 03-2193 3000.
 • Hadir di kaunter PTPTN / JIM

Peminjam hendaklah berunding dengan PTPTN dalam tempoh 7 hari sebelum ke luar negara bagi mengelakkan sekatan di lapangan terbang atau di pintu sempadan.

5. Haruskah saya pinjam daripada PTPTN?

j:Jawapan ringkasnya, ya. Kadar faedah PTPTN amatlah rendah berbanding dengan pinjaman pelajaran yang ditawarkan oleh bank dan kemudahan kredit yang lain. Tambahan pula, kadar kelulusan PTPTN adalah tinggi dan pinjaman tersebut pasti dapat mengurangkan beban ibu bapa anda.

6. Haruskah saya jelaskan pinjaman PTPTN dengan lebih awal?

j:Kadar faedah PTPTN terbaru dihitung dengan menggunakan kadar faedah rata 1%. Katakan jumlah pinjaman anda RM50,000 dan akan dijelaskan dalam tempoh 15 tahun. Dengan menggunakan kalkulator penyelesaian pinjaman peribadi, anda akan lihat bahawa penjimatan yang anda nikmati daripada pelangsaian awal pinjaman selalunya di bawah kadar 1%. Anda lebih baik jika tunai anda diletakkan di dalam akaun deposit tetap di mana kadar faedahnya di antara 3-4%.

Namun, ada kalanya anda mungkin menikmati kebaikan daripada pelangsaian awal. Dari semasa ke semasa, pihak kerajaan menawarkan rebat untuk pembayaran secara sekali gus. Contoh terdekat merupakan tawaran rebat di bawah Bajet 2015, di mana anda boleh menikmati rebat sebanyak 20% (daripada bayaran belum dijelaskan) sekiranya anda membayar secara sekali gus selewat-lewatnya pada 31 Mac 2015. Rebat yang sama juga telah diumumkan dalam Bajet 2013.

7. Bolehkah saya memohon PTPTN jika saya menerima biasiswa atau penajaan?

j:Jika anda di bawah diskaun yuran pengajian secara automatik (termasuk 100%) oleh universiti anda, besar kemungkinannya anda masih layak untuk pinjaman PTPTN. Walau bagaimanapun, jika anda sudah menerima program tajaan pihak ketiga, kontrak tajaan tersebut mungkin tidak membenarkan anda mendapat pinjaman PTPTN.

Jika anda memastikan anda benar-benar layak meminjam daripada PTPTN, anda boleh merujuk kepada pejabat universiti atau pegawai yang bertanggungjawab untuk pengesahan.

8. Adakah apa-apa cara saya boleh dikecualikan daripada pembayaran balik PTPTN?

j:Ada! Anda boleh dikecualikan daripada pembayaran balik sekiranya anda tamat pengajian dengan ijazah kelas pertama. Sekiranya anda telah mendapat diskaun yuran pengajian dan juga mencapai ijazah tahap pertama, jumlah hadiah yang anda dapat ialah penjimatan dalam yuran pengajian dan jumlah pinjaman PTPTN yang anda terima. Jadi, apakah alasan anda untuk tidak belajar bersungguh-sungguh?

Kriteria-kriteria pengecualian PTPTN ialah:

a) Penerima pinjaman PTPTN menghadiri kursus sepenuh masa.

b) Penerima telah menamatkan pengajian dalam tempoh yang dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan. Jika anda telah mencapai PNGK 4.00 tetapi pengajian anda dipanjangkan untuk satu semester, anda tidak layak mendapatkan pengecualian!

c) Pembiayaan PTPTN tidak bertindih dengan penajaan lain.

d) Pembiayaan penerima perlu mengemukakan permohonan yang lengkap dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh konvokesyen.

e) Kursus yang diambil telah diiktiraf oleh MQA.

Bagi yang tidak mengambil berat tentang gred pengajian, anda perlu berhati-hati. Sekiranya skor PNGK anda di bawah 2.0, pinjaman PTPTN anda akan dibatalkan selama-lamanya! Lebih baik anda mensasarkan kepujian kelas pertama.

9. Apakah masalah yang akan saya hadapi sekiranya saya tidak membuat pembayaran balik?

j:Peminjam PTPTN akan disenaraihitamkan jika mereka gagal untuk membuat apa-apa pembayaran selepas beberapa notis peringatan. Hal ini akan mengakibatkan peminjam PTPTN disekat semasa ingin ke luar negara atau memperbaharui pasport mereka. Jumpah terkini peminjam PTPTN yang berada dalam senarai hitam perjalanan melebihi 85,000 orang. Selain itu, kerajaan juga telah memberi amaran bahawa peminjam PTPTN yang langsung tidak membuat pembayaran mungkin akan disenaraihitamkan di bawah CCRIS. Hal ini menjejaskan penilaian kredit sekiranya anda ingin mendapatkan pinjaman perumahan pada masa hadapan. Kami menggalakkan anda membuat bayaran konsisten untuk mengelakkan nama anda daripada disenaraihitamkan. Inisiatif tersebut pastinya berbaloi.

10. Selain untuk tujuan permohonan PTPTN, adakah apa-apa kebaikan lain yang boleh dinikmati dengan membuka akaun SSPN?

j: Ibu bapa yang membuat deposit atas nama anak-anak mereka ke dalam akaun SSPN boleh menikmati insentif pelepasan cukai sehingga RM6,000 berdasarkan jumlah bersih disimpan dalam setahun. Jika ibu bapa mereka menfailkan taksiran cukai berasingan, mereka boleh menikmati pelepasan cukai masing-masing sehingga RM6,000 dan jika ibu bapa menfailkan taksiran bersama, mereka dapat menikmati pelepasan cukai bersama sehingga RM6,000.

11. Saya lulus SPM tetapi tidak mempunyai 3 kepujian dan telah diterima masuk ke IPT. Bolehkah saya memohon pinjaman?

j: Anda tidak layak memohon pinjaman. Namun demikian, kelonggaran syarat pinjaman lulus SPM akan diberikan sekiranya anda termasuk di dalam kategori pelajar berikut:

i) Pelajar lepasan Sijil Kolej Komuniti yang mendapat tawaran mengikuti pengajian ke peringkat Diploma di Politeknik dengan syarat pelajar memperolehi CGPA 3.0 ke atas di peringkat sijil; atau

ii) Pelajar lepasan Diploma Politeknik yang mendapat tawaran mengikuti pengajian ke peringkat ijazah di IPTA atau IPTS dengan syarat pelajar memperolehi CGPA 3.0 ke atas di peringkat Diploma.

12. Kenapakah peminjam dikehendaki membuat bayaran balik melalui potongan gaji?

j: Bayaran balik melalui potongan gaji dapat mengelakkan tunggakan kerana dibuat secara konsisten sekaligus mengelakkan peminjam daripada sebarang tindakan penguatkuasaan seperti senarai hitam dan saman. Rekod pinjaman di CCRIS juga akan menjadi baik. Bagi penjawat awam, bayaran balik melalui potongan gaji adalah wajib selaras dengan arahan Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada September 2015.

13. Bilakah tarikh bayaran balik sepatutnya dibayar setiap bulan?

j:Bayaran balik hendaklah dibuat selewat-lewatnya 27 haribulan setiap bulan untuk memastikan transaksi tersebut dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa. Transaksi selepas tarikh tersebut akan dikemas kini dalam penyata pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, transaksi yang dibuat sehingga akhir bulan melalui kaunter PTPTN/ Eksekutif Pemasaran PTPTN akan dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa.

Cara Pembayaran Balik PTPTN

 

Video di atas menjelaskan bagaimana cara untuk membuat pembayaran balik PTPTN. Jadi, anda boleh memilih cara paling sesuai untuk membayar balik hutang PTPTN. Tiada alasan untuk anda tidak membayar balik hutang anda. Anda perlu ingat hutang tetap hutang dan perlu dibayar.

Kesimpulan

Segala tindakan yang diambil terhadap peminjam ingkar adalah satu keputusan yang tidak boleh diubah. Oleh itu, pelajar biayaan PTPTN harus sentiasa faham dan sedar bahawa pinjaman pendidikan ini adalah satu bentuk pinjaman dengan kadar faedah paling rendah dan ia bukanlah satu bentuk biasiswa yang tidak perlu dibayar semula.

Oleh kerana bilangan peminjam PTPTN yang ingkar masih tinggi, ia akan memberi kesan negatif kepada pihak PTPTN, kemungkinan besar pihak PTPTN terpaksa membatalkan perkhidmatan memberi pinjaman pendidikan kepada generasi akan datang. Kita tidak mahu melihat, generasi akan datang menjadi mundur kerana ketidakmampuan untuk menyambung pelajaran. PTPTN adalah pinjaman pendidikan yang terbaik di Malaysia sekian kini. Oleh itu, janganlah kita menyalah gunakan kemudahan yang kita ada sekarang ini demi untuk kesinambungan generasi yang akan datang.