Login HRMIS 2.0 eGL Guarantee Letter Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Login HRMIS 2.0 eGL Guarantee Letter Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

HRMIS 2.0 ialah Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia yang sangat dikenali dengan tempat mendapatkan GL atau eGL iaitu Guarantee Letter. Maksud sebenar HRMIS ialah singkatan huruf depan bagi Human Resource Management Information System. Sebenarnya, HRMIS atau lebih tepat HRMIS 2.0 ini lebih daripada sekadar tempat untuk mendapatkan GL. Ada banyak kepentingan sistem ini kepada kita individu dan pengurusan sebenarnya.

LOGIN HRMIS 2.0

10 Agensi Perintis Kepada Sistem HRMIS

Sebenarnya ada 10 agensi perintis yang melaksanakan sistem ini. Agensi-agensi terawal itu ialah seperti berikut :

 1. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 2. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
 3. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 4. Jabatan Keuta Menteri Negeri Sarawak (JKMNS)
 5. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
 6. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
 7. Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 8. Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH)
 9. Pejabat Perdana Menteri (PPM)
 10. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Jenis Perkhidmatan

Apa Objektif Sebenar HRMIS Yang Mungkin Ramai Tidak Tahu

Sebenarnya ada beberapa objektif utama HRMIS ditubuhkan. Antaranya ialah seperti berikut :

 1. Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap.
 2. Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia.
 3. Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini.
 4. Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window.
 5. Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less.
 6. Menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi.

Ciri-ciri HRMIS 

1. Dipacu oleh proses.

– Fungsi-fungsi disediakan unuk membantu melaksanakan proses sumber mannusia dan akan dikemaskini secara automatik hasil daripada tindakan yang dilakukan.

process cuti hrmis

2. Aliran Kerja (Workflow)

– Proses-proses sumber manusia dimudahkan melalui workflow engine.
– Workflow dilaksanakan melalui peranan yang telah dikenalpasti atau melalui kawatan individu.

3. Polisi rules dimasukkan ke dalam sistem.

– Verifikasi proses dikendalikan di point of entry
-Mengurangkan penyemahan oleh pegawai pengurusan sumber manusia.
– Kelayakan pegawai disemak secara autmatik

4. Kemudahan layan diri

Pegawai dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

– Mengemas kini rekod peribadi
– Memohon cuti/ menyemak baki cuti
– Mengemukakan tuntutan
– Memantau prestasi individu
– Memohon pertukaran
– Memohon penilaian kompetensi
– Memohon kaunseling

5. Berasaskan Web

Membangunkan aplikasi dengan web-based tools dan boleh dicapai melalui internet.

6. Dwibahasa

Pengguna mempunyai pilihan sama ada menggunakan versi Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.

Apakah Strategi Pelaksanaan HRMIS dari 2008 hingga 2010?

Pelaksaan HRMIS dinegara kita ini sebenarnya telah membawa banyak kebaikan dan perubahan serta penambahbaikkan. Antaranya boleh dilihat di dalam gambar dibawah ini.

Faedah pelaksanaan hrmis

Melalui strategi diatas, ianya telah membawa banyak faedah. Untuk lebih lanjut mari kami kongsikan.

Faedah yang di Perolehi Melalui Pelaksanaan HRMIS

 • Pangkalan Data Sumber Manusia sektor awam Malaysia secara berpusat.
 • Penyediaan maklumat Pengurusan Sumber Manusia sektor awam menggunakan business intelligence EIS/DSS.
 • Pemantauan proses sumber manusia secara masa sebenar.
 • eGL untuk seluruh sektor awam, Anggota Pentadbir, Ahli Parlimen, ADUN dan keluarga.
 • Pembayaran gaji dan tuntutan melalui integrasi HRMIS-GFMAS dan HRMIS-eSPKB.
 • Mempercepatkan proses LNPT.

Bercakap tentang guarantee letter (eGL), berapa ramai masyarakat yang tahu untuk lakukan sendiri atau ambil sendiri eGL ini? Mari kami kongsikan cara buat eGL sendiri melalui HRMIS.

Faktor-Faktor Kepenggunaan HRMIS Di Malaysia

Secara rumusannya, mungkin anda boleh lihat dan tonton sendiri video ini yang menerangkan secara ringkas mengenai kepenggunaan HRMIS di negara kita. Selamat menonton.

Video hasil perkongsian Nabihah Ramli di Youtube.

Cara Dapatkan Guarantee Letter (eGL) Guna Aplikasi MyHRMIS eGL

Bagi membolehkan ahli keluarga kita mendapatkan rawatan di Hospital kita perlu berikan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai. Surat ini juga disebut sebagai Guarantee Letter yang juga borangnya boleh didapati di pejabat sekolah.

Kini selaras dengan kecanggihan dunia ICT surat ini boleh dijana terus dalam Portal HRMIS. Bagi mengoptimumkan lagi penggunaan Smartphone surat ini juga kini boleh dijana dengan Aplikasi MyHRMIS eGL, jadi lebih mudah dan cepat. Selain menggunakan aplikasi ini, pihak hospital kerajaan rata-rata telah link dengan HRMIS, jadi kita hanya perlu berikan no ic sahaja, hospital yang akan cetakkan.

Cetak Sendiri Guarantee Letter

Cara untuk lakukan sendiri adalah sangat mudah. Berikut tutorial ringkas kami kongsikan.

1. Muat turun Aplikasi MyHRMIS eGL di Play Store
2. Login guna IC dan Password HRMIS anda.

3. Pergi kat menu sebelah kiri, ambil Jana eGL. Lihat gambar contoh dibawah.

4. Kemudian masukkan butiran Hospital yang hendak dapatkan rawatan. Lihat gambar contoh dibawah.

5. Klik Teruskan dan jana eGL anda, save sebagai PDF format. Anda akan dapat menghasilkan surat Guarantee Letter seperti di bawah.

Pastikan anda ada Instal Acrobat Reader di Smartphone anda, supaya surat dalam PDF dapat dijana. Setelah siap dijana, share ke laptop dan print.

Pastikan anda kemaskini maklumat tanggungan di dalam HRMIS supaya nama keluarga anda ada dalam menu pilihan. Aplikasi MyHRMIS eGL boleh dimuat turun di : MyHRMIS eGL

Mudah bukan? Semoga ianya bermanfaat untuk anda semua.

Soal Jawab Pengurusan Perubatan Melibatkan HRMIS 2.0

1. Pemilik Kompetensi telah memasukkan maklumat keluarga di dalam Pengurusan Rekod Peribadi. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat keluarga tersebut tidak dipaparkan?

Pemilik Kompetensi perlu menyemak maklumat keluarga yang dimasukkan di Pengurusan Rekod Peribadi seperti berikut:

 • Maklumat peribadi telah disahkan oleh Pengesah Rekod Peribadi
 • Status tanggungan di Pengurusan Rekod Peribadi perlu dipilih
 • Status pekerjaan ahli keluarga perlu di kemaskini
 • Kategori Kad Pengenalan – perlulah berstatus SEMASA

2. Saya seorang warganegara tetapi isteri/anak/ibu/bapa bukan warganegara. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat keluarga tersebut tidak dipaparkan?

Semasa mengemaskini maklumat Kad Pengenalan (KP), kategori bagi Jenis KP yang diisytiharkan di dalam modul Pengurusan Rekod Peribadi perlu memilih kepada Lain-lain dan Kategori KP adalah Semasa.

3. Saya mempunyai anak/ibu/ayah angkat. Bolehkah beliau mendapat kemudahan eGL? Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan?

Pemilik Kompetensi perlu mendapatkan surat pengiktirafan daripada JPN dan mengemaskini maklumat mereka di Pengurusan Rekod Peribadi. Status tanggungan perlu disetkan “Ya”.

4. Anak saya berumur 22 tahun dan maklumat beliau telah dikemaskini di modul Pengurusan Rekod Peribadi. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan?

Mengikut Perintah Am Bab F, hanya anak yang berumur 21 tahun dan ke bawah serta yang masih belajar sahaja yang layak untuk mendapatkan kemudahan eGL. Bagi anak yang tidak belajar, kemudahan eGL hanya diberikan sehingga 18 tahun sahaja.

5. Anak saya berumur 27 tahun dan maklumat beliau telah dikemaskini di modul Pengurusan rekod Peribadi. Beliau tergolong dalam golongan istimewa (OKU). Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan sedangkan golongan ini layak untuk mendapatkan kemudahan eGL?

Mengikut Perintah Am Bab F, anak yang tergolong dalam golongan istimewa (OKU) layak mendapatkan kemudahan eGL seumur hidup dengan syarat Status Kecacatan di Pengurusan Rekod Peribadi dikemaskini.

6. Saya ke Hospital Kerajaan tetapi Petugas Kaunter masih memerlukan GL yang dicetak. Mengapa ini masih berlaku?

eGL boleh diguna pakai di semua Hospital Kerajaan. Sekiranya Petugas Kaunter enggan menggunakan eGL dan masih memerlukan GL yang dicetak, mohon membuat aduan kepada Bahagian Kewangan KKM dengan menyatakan nama petugas kaunter, tempat, tarikh dan masa (dsb) untuk siasatan pihak KKM.

7. Saya seorang pesara/tentera/ polis. Walaubagaimanapun maklumat saya tiada pada eGL di hospital.

Maklumat eGL bagi Pesara/Tentera/Polis diambil terus daripada webservis di bawah kawalan agensi yang terlibat:
Pesara – KWAP;
Polis – PDRM;
Tentera – ATM
Jika maklumat tiada pada eGL, Pemilik Kompetensi diminta berhubung dengan agensi berkenaan untuk mengemaskini maklumat.

8. Bagaimana kelayakan perubatan ditentukan di Submodul Pengurusan Perubatan?

Kelayakan Perubatan ditentukan mengikut Pekeliling/Arahan yang dikeluarkan di peringkat Persekutuan. Antara Pekililing yang terlibat adalah:

 • Perintah Am Bab F (Perubatan);
 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1993 – Kemudahan Rawatan Perubatan Untuk Ibu Bapa Yang Sah;
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan Bilangan 4 Tahun 2001 – Pelaksanaan Kemudahan Perubatan;
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 – Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service);
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan Bilangan 21 Tahun 2009 – Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan;
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2010 – Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam.

9. Maklumat gaji saya salah di paparan eGL

Maklumat Gaji yang dipaparkan pada eGL diambil daripada:

 • Gred Gaji: Submodul Profil Perkhidmatan (Peranan Pentadbir Profil Perkhidmatan)
 • Gaji Pokok: Submodul Profil Perkhidmatan (Peranan Pentadbir Profil Perkhidmatan)
 • Gred Pemangkuan: Submodul Profil Perkhidmatan (Peranan Pentadbir Profil Perkhidmatan)
 • Nombor Gaji: Submodul Pengurusan Perkhidmatan (Peranan Pentadbir Gaji)

Jika maklumat yang dipaparkan pada eGL didapati tidak tepat, sila hubungi Pentadbir yang berkenaan di Agensi untuk mengemaskini maklumat

10. Bolehkah logo jabatan ditukar ke logo jabatan Pemilik Kompetensi pada borang eGL?

Logo yang dipaparkan pada semua janaan eGL yang menggunakan Submodul Pengurusan Perubatan pada HRMIS adalah menggunakan Logo Jata Negara yang sama. Tiada fungsi yang disediakan untuk membolehkan pihak Agensi menukar logo berkenaan.

11. Semasa membuat janaan eGL, mesej memaparkan “Janaan eGL tidak berjaya”. Kenapakah ini berlaku?

Janaan eGL tidak berjaya kerana maklumat Profil Perkhidmatan Pemilik Kompetensi Tidak Lengkap atau Tarikh Telah Luput. Pegawai perlu menghubungi Pentadbir HRMIS di Jabatan/Agensi untuk mengemaskini maklumat.