Login Slip Gaji Online e-Penyata Gaji & Laporan ANM

epenyata-gaji-dan-laporan 2

e-Penyata Gaji & Laporan ANM ialah satu sistem dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang diperkenalkan untuk memudahkan pengguna mendapatkan slip gaji mereka secara online. Slip gaji yang menjadi satu perkara penting dalam urusan pinjaman bank, pertukaran kerja, dan sebagainya menjadikan ianya satu keperluan untuk mengakses dan mendapatkannya dengan mudah. Maka, lahirlah sistem ini yang sangat menjimatkan kos dan masa.

LOGIN ePenyata Gaji

Cara Print Slip Gaji Guru atau Kakitangan Awam

 

Panduan Lengkap Penggunaan Sistem e-Penyata Gaji & Laporan

Dengan penyelarasan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 3/2010  mengiringi pelaksanaan Sistem “e-Penyata Gaji dan Laporan” dari ANM. Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk mengistihar pelaksanaan dan panduan serta tatacara pengunaan sistem e-Penyata Gaji atau e-Penyata online, pendapatan tahunan juga mulai dapat diakses dan dicetak sendiri dari laman rasmi Jabatan Akauntan Negara oleh Kakitangan Kerajaan bertaraf Perseketuan manakala laporan bulanan dicetak dan diedarkan oleh Pejabat Perakaunan kepada Pusat Pembayar Gaji dan Pusat Tanggungjawab. Muat turun Surat Pekeliling E-Penyata dan Laporan dalam bentuk PDF klik sini

Kesemua individu termasuk Kakitangan Kerajaan berhak untuk mendapatkan informasi Penyata Gaji yang terperinci dan bertulis pada atau sebelum masa setiap individu dibayar oleh majikan. E-Penyata Gaji secara online atau Penyata Pendapatan yang tertulis membolehkan individu untuk mendapatkan informasi pendapatan dan kawalan keatas finansial dengan lebih berkesan. Hak untuk maklumat butiran E-Penyata Gajikepada Kakitangan Kerajaan mahupun pekerja swasta adalah hak asasi bebas untuk yang bekerja.

E-Penyata Gaji anda harus menunjukkan

  • Jumlah Pendapatan – bayaran penuh dari Gaji Pokok, Elaun Tetap atau sementara dan bayaran Tunggakan Gaji sebelum apa-apa cukai atau insurans yang telah dicajkan ke dalam penyata.
  • Jumlah Potongan – amaun potongan dari Cukai Pendapatan, Biro Angkasa, Insurans dan bayaran Ansurans Perumahan Kerajaan atau bank dalam penyata yang berubah dari bulan ke habis bulan

Jumlah amaun untuk apa-apa Potongan Tetap adalah potongan yang tidak berubah dari bulan ke habis bulan dalam E-Penyata Gaji. Majikan berhak memberikan butir-butir potongan tersebut dan memberi keterangan yang berasingan untuk butiran bulanan atau untuk sekurang-kurangnya sekali setahun. Jumlah amaun pendapatan bersih adalah dari jumlah pendapatan selepas tolakan dari jumlah potongan yang sedia ada (contohnya angka terpisah dari pembayaran tunai jika ada dan bakinya dikreditkan ke akaun bank) dan informasi boleh diperolehi dari E-Penyata Gaji. Sistem E-Penyata sekian memudahkan Kakitangan Kerajaan untuk informasi pendapatan tahunan dan bulanan dengan mudah.

Lupa Kata Laluan E-Penyata

Sekiranya anda terlupa kata laluan sistem E-Penyata sila masuk ke skrin Daftar and klik pada “Lupa Kata Laluan”. Sejurus selepas mengaksesnya, anda akan dikemuka pilihan soalan yang telah dimasukkan semasa pendaftaran E-Penyata Gaji pada kali pertama.

Jika soalan dan jawapan adalah tepat, kata laluan “E-Penyata Gaji” akan dinyatakan untuk akses semula ke dalam sistem. Sekiranya anda terlupa jawapan, sila klik “Daftar Semula” untuk pendaftaran semula, sekiranya No. Gaji dan Kad Pengenalan masih sah dalam sistem E-Penyata, pendaftaran semula akan berjaya untuk akses semula ke sistem E-Penyata.

E-Penyata merupakan sistem daftar masuk ANM untuk menyemak, mengakses dan print slipgaji Kakitangan Kerajaan secara online dan secara tidak langsung akan memudahkan penggunaan E-Penyata dengan penjimatan kos kerajaan yang tinggi.

Soalan Berkaitan Silp Gaji yang Biasa di Tanya

Pihak tuan/puan dipohon menghubungi pegawai/kakitangan di Unit Gaji tempat pihak tuan/puan bertugas.

Sekiranya anda menggunakan smartphone, dimaklumkan bahawa bagi mengakses dokumen penyata gaji adalah bergantung kepada aplikasi telefon anda. Sekiranya aplikasi telefon anda tidak menyokong untuk membaca format PDF, anda akan gagal mendapatkan penyata gaji anda.

Ini bermakna anda telah mengetik Lupa Kata Laluan dan sistem telah menghantar kata laluan sementara melalui emel atau/dan sms kepada alamat atau/dan no telefon yang didaftarkan didalam sistem.

Sekiranya anda telah mendaftarkan emel dan no telefon anda yang sah didalam sistem dan sebenarnya anda tidak pernah pun mengetik Lupa Kata Laluan, sila abaikan sms/emel yang anda terima. Anda masih boleh memasuki sistem menggunakan kata laluan sedia ada.

Anda dikehendaki menyertakan maklumat berikut untuk tujuan semakan:

a. NO.Kad Pengenalan;
b. NO. GAJI;
c. NO. KOD PEJABAT PERAKAUNAN; dan

d. NO.KOD PUSAT PEMBAYAR.

Maklumat tersebut boleh diperolehi daripada Unit Gaji tempat anda bertugas.

Anda dikehendaki mengemukakan masalah/aduan tersebut kepada Unit ePayslip dialamat emel epayslip@anm.gov.my 

Berdasarkan polisi keselamatan pihak ePayslip tidak akan memberi maklum balas kepada pengadu yang bukan pengguna berkenaan. Oleh demikian, dipohon bagi pengguna yang ingin mendaftar pertama kali/daftar semula atau menghadapi masalah terhadap ePenyata masing-masing membuat aduan sendiri kepada ePenyata melalui portal utama Jabatan Akauntan Negara Malaysia di link Aduan Dan Maklumbalas atau kepada alamat emel epayslip@anm.gov.my menggunakan emel rasmi/peribadi masing-masing.

Sila ikuti langkah-langkah berikut:

a. Pihak tuan/puan dinasihatkan mencuba sekali lagi dengan menggunakan link Lupa Kata Laluan dan mengikuti arahan seterusnya dengan memasukkan Nombor Kad Pengenalan dan Nombor Gaji;

b. Sila pilih Soalan Keselamatan dan masukkan jawapannya untuk mendapatkan Kata Laluan Asal. Jika anda lupa, sila klik Reset Kata Laluan. Kata Laluan Sementara akan dihantar melalui sms/emel yang telah didaftarkan.

Pastikan anda mendaftar masuk dengan Kata Laluan Sementara dalam tempoh tiga (3) hari, dan seterusnya menukar Kata Laluan Sementara dengan Kata Laluan Baharu.  

Anda boleh memuat turun dokumen Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan dalam tempoh berikut:

a. 18 bulan terkini bagi Penyata Gaji Bulanan; dan

b. 7 tahun terkini bagi Penyata Pendapatan Tahunan.

Adalah menjadi tanggungjawab individu/penjawat awam untuk memuat turun kesemua penyata yang dikeluarkan bagi tujuan simpanan SEBELUM dilupuskan daripada sistem ePenyata & Laporan. Kegagalan anda memuat turun ePenyata SELEPAS tarikh pelupusan ePenyata diumumkan adalah TIDAK DILAYAN.

Sila klik “Pertama Kali Mendaftar” di Sistem ePenyata Gaji & Laporan.

Sebelum mendaftar, pastikan pihak tuan/puan mempunyai maklumat seperti berikut:

a. No. Kad Pengenalan (seperti tertera dalam kad pengenalan)
b. No. Gaji
c. Alamat emel yang sah dan betul (Mohon menggunakan emel jabatan bagi tujuan berurusan dengan unit ePayslip supaya maklumbalas daripada pihak ePayslip tidak disalahguna oleh pihak ketiga).

Bagi anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang pertama kali mendaftar, sila gunakan No. Gaji baharu. Contoh seperti berikut:

Contoh No.Gaji BAHARU yang dimaksudkan:

No.Gaji PDRM : 00123456 (8 digit)
No.Gaji BARU : 80123456 (8 digit – Batalkan digit ‘0’ yang pertama daripada No.Gaji PDRM dan diGANTIkan dengan digit ‘8)

Pengguna Sistem ePenyata Gaji dan Laporan terdiri daipada PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN seperti Jabatan Kewangan, Jabatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Jabatan atau Kementerian seumpamanya TIDAK TERMASUK kerajaan negeri, badan berkanun, agensi berkanun dan tentera.

Anda dinasihatkan supaya menghubungi pegawai/kakitangan Unit Gaji/Pentadbiran anda supaya mengemaskini maklumat No.Kad Pengenalan anda yang sebenar. Kegagalan pengemaskinian ini akan menjejaskan capaian anda kepada ePenyata Gaji masing-masing.

Bagi tujuan ini;
i. Pengemaskinian ini turut perlu dilakukan di HRMIS oleh anggota sendiri.
ii. Pengemaskinian oleh Unit Gaji/Pentadbiran PDRM HQ,  anggota PERLU mengemukakan salinan kad pengenalan masing-masing.

Maklumat di Sistem ePenyata Gaji hanya akan dipinda setelah proses pembayaran gaji bulan berikutnya dan tindakan perkara (i) diambil oleh anda.

a. Maklumat dalam Penyata Gaji yang dimuat naik ke dalam Sistem ePenyata Gaji & Laporan adalah berdasarkan maklumat yang dikemaskini di dalam  sistem gaji di pejabat perakaunan tuan/puan.  

b. Anda dikehendaki menghubungi pegawai/kakitangan di Unit Gaji tempat anda bertugas untuk sebarang pembetulan atau pindaan maklumat dalam Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan.

c. Unit ePayslip TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG AUTHORITY / KUASA dalam apa jua pindaan atau  penambahan maklumat di dalam Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan.

Penyata gaji bulanan diproses setelah Unit ePayslip mendapat maklumat gaji dari Pejabat Perakaunan. Penyata gaji tersebut akan dimuat naik sebaik sahaja pemprosesan berkaitan selesai.

Ianya boleh dicapai selewat-lewatnya sehari sebelum gaji kakitangan awam bulan berkenaan.

Sila layari  http://portal.anm.gov.my untuk mendapatkan maklumat tarikh pembayaran gaji bagi tahun semasa.

Sistem ePenyata Gaji dan Laporan digunakan secara rasmi oleh penjawat awam mulai bulan Oktober tahun 2010. Sistem ini dilaksanakan selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2010.

Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan yang dikeluarkan pada tahun-tahun SEBELUM Oktober 2010adalah secara manual (hardcopy). Hanya SATU penyata sahaja yang dikeluarkan kepada setiap individu/penjawat awam. Tiada salinan simpanan yang disimpan oleh pihak Jabatan Akauntan Negara. Tanggungjawab menyimpan dan melupus penyata tersebut adalah di bawah tanggungjawab individu sendiri.

Anda yang menggunakan Internet Explorer versi 6 sehingga versi 9 yang menghadapi masalah paparan ePenyata Gaji atau eLaporan masing-masing, sila kemaskini (updates) perisian Microsoft Security mengikut versi browser  Internet Explorer yang digunakan, sebagaimana yang disarankan oleh Microsoft Security Network (MSN).

Anda juga digalakkan agar sentiasa membuat Clear Browsing Data / History browser yang digunakan pada komputer masing-masing agar tidak mengganggu capaian pengguna ke Internet. Sebarang masalah berkaitan updates perisian Microsoft Security dan Clear Browsing Data / History, anda perlu merujuk kepada Juruteknik atau Pegawai IT di tempat anda bertugas.

Sila kemukakan permohonan tersebut kepada Pentadbir Sistem Pejabat Perakaunan JANM Cawangan negeri masing-masing bagi penetapan peranan tersebut. Anda dipohon mengemukakan bersama surat iringan dari ketua tempat bertugas yang menerangkan tujuan/maksud tersebut.

Borang tersebut boleh dimuat turun melalui:

http://portal.anm.gov.my/fileupload/borang/borang_epayslip.pdf

Sistem hanya menyimpan maklumat penyata gaji bulanan bagi tempoh 18 bulan terakhir manakala maklumat Penyata Pendapatan Tahunan bagi tempoh 7 tahun  terakhir. Sistem akan mengeluarkan maklumat yang melebihi dari tempoh tersebut secara otomatik. 

Adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk memuat turun penyata gaji bulanan dan penyata pendapatan tahunan ke dalam hardisk atau pendrive tuan/puan sebelum ia dikeluarkan dari sistem.

Sila dapatkan maklumat penyata gaji bulanan dan penyata tahunan pendapatan yang melebihi tempoh yang dinyatakan di atas daripada Pejabat yang membayar gaji dimana tuan/puan berkhidmat ketika itu.

Maklum balas tidak diterima kemungkinan disebabkan oleh perkara-perkara berikut iaitu 

a. Maklumat nombor telefon atau emel tidak dimasukkan kedalam sistem semasa tuan/puan membuat pendaftaran kali pertama; atau
b. Maklumat nombor telefon atau emel yang didaftarkan didalam sistem tidak lagi sah atau bukan kepunyaan tuan/puan menyebabkan maklum balas tidak sampai kepada tuan/puan.

Tuan/puan perlu melaporkan perkara ini kepada epayslip@anm.gov.my bagi membolehkan tuan/puan mendaftar semula didalam sistem. 

MELAKA: Kerajaan akan menyiasat dakwaan kakitangan sektor awam yang disyaki menggunakan slip gaji palsu untuk mendapatkan pinjaman kewangan.

Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Datuk Seri Zainal Rahim Seman, berkata perbuatan tidak bertanggungjawab itu boleh dikesan menerusi cetakan slip gaji daripada Jabatan Akauntan Negara.

Beliau berkata, penjawat awam biasanya mendapatkan pinjaman perumahan, kenderaan dan simpanan, namun perlu memastikan ia tidak daripada 60 peratus daripada pendapatan bulanan mereka.

“Institusi pinjaman kewangan akan memberi pinjaman tanpa penjamin dengan dokumen mencukupi, namun ada segelintir penjawat awam bertindak di luar jangkaan,” katanya.

Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Datuk Azih Muda, berhubung lebih 49,000 penjawat awam berdepan risiko muflis berikutan kegagalan menguruskan pinjaman.

Azih dilaporkan berkata, setakat ini lebih 3,000 orang diisytihar muflis.

Terdahulu, Zainal merasmikan majlis penutup dan penyampaian sijil kepada 272 peserta Kursus Asas Pegawai Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Gred KP41 dan KP19 Siri 1/2017 di akademi jabatan itu di Ayer Molek, di sini, hari ini.

Yang turut hadir, Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Nadzri Siron.

Sementara itu, Zainal berkata, seramai 36 anggota termasuk pegawai JPJ di seluruh negara dibuang kerja sehingga Mac lalu.

“Siasatan Pasukan Petugas Integriti JPJ mendapati mereka melakukan pelbagai kesalahan, termasuk tidak menjalankan tugas mengikut peraturan, salah guna kuasa dan terbabit rasuah,” katanya.