Login SPLG Sistem Pengurusan Latihan Guru

splg

SPLG atau lebih tepatnya Sistem Pengurusan Latihan Guru adalah satu lagi sistem penting yang di akses melalui portal SPLKPM ( Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia).

Login SPLG

Manual Mengisi Modul Individu yang Lengkap

Sistem Guru Online ingin memudahkan para guru di dengan menyediakan salinan manual cara mengisi modul individu SPLG di dalam portal SPLKPM. Terdapat beberapa langkah ringkas juga untuk update atau mengisi modul individu yang telah dikongsikan oleh ciklaili. Terima kasih kepada yang berkongsi tutorial ringkas ini.

Selepas download, sila extract file tersebut kerana telah di compress dalam bentuk RAR.

Untuk guru yang ingin mengisi bahagian daftar LDP ( Latihan Dalam Perkhidmatan) Kumpulan boleh rujuk dalam perkongsian sebelum ini iaitu di post dibawah.

Video Panduan Cara Mendaftarkan Kursus yang dianjur dalam ESPLG

Kemaskini ESPLG bagi Kehadiran Kursus Luar (KKL) dan Book Review (BR)

Baiklah, kali ini admin ingin mengajar anda semua langkah-langkah untuk mengemaskini data bagi Kehadiran Kursus Luar (KKL) dan Book Review (BR) di ESPLG melalui login individu anda. Ya, caranya sebenarnya sangat senang sahaja tetapi jika tiada pengalaman lagi atau sudah lama tidak praktikkannya mungkin ramai yag lupa.

1. Pergi ke laman web e-SPLG untuk modul individu. Masukkan No. K/P (tanpa tanda -) anda dan kata laluan. Kata laluan adalah 4 digit akhir No. K/P. Kemudian, click Login.

2. Setelah berjaya login, beginilah rupa paparan di laman web e-SPLG Individu anda.

Di bahagian menu Pengurusan -SPLG (Individu), sila buat pilihan sama ada anda ingin memasukkan maklumat tentang Book Review (BR) atau Kehadiran Kursus Luar (KKL).

Cara memasukkan maklumat Kehadiran Kursus Luar (KKL)

1. Click pada Daftar KKL.

2. Masukkan maklumat kursus seperti :

 • Anjuran
 • Jenis Kursus
 • Nama Kursus
 • Bidang
 • Tarikh Mula
 • Tarikh Tamat
 • Jumlah Jam Berkursus
 • Tempat Kursus

esplg 2

Isikan maklumat di ruangan yang disediakan dan kemudian click perkataan Simpan. Beginilah yang tertera pada laman web SPLG setelah anda memasukkan maklumat KKL :

esplg 33. Sila ulangi langkah yang sama untuk memasukkan maklumat KKL yang lain.

Cara memasukkan maklumat Book Review (BR)

1. Click pada Daftar BR.

2. Masukkan maklumat buku seperti :

 • Judul/Tajuk Buku
 • Bidang
 • Bilangan Muka Surat
 • Sinopsis Buku Disediakan
 • Bahasa (Buku)
 • Tarikh Pengesahan

Sekiranya melibatkan pembentangan, sila isikan maklumat di ruangan yang disediakan dan kemudian click perkataan Simpan.

esplg 53. Sila ulangi langkah yang sama untuk memasukkan maklumat BR yang lain. Selain itu anda juga boleh melihat dan mencetak keseluruhan maklumat data KKL dan BR yang telah anda daftarkan :

 • Untuk melihat keseluruhan maklumat KKL dan BR :click menu Analisis – Pelaporan.
 • Untuk mencetak : click perkataan Cetak.

esplg 6

Semua tutorial ini adalah kredit kepada : Ciklaili.com

Contoh Ulasan Buku LDP

ULASAN BUKU LADAP PENGETAHUAN PROFESIONAL GURU (BOOK REVIEW ON FIRE SAFETY)

Nama Sekolah : Nama sekolah anda disini
Kod Sekolah : Masukkan kod sekolah anda disini
1. Nama Guru : Nama anda disini
2. Judul :  Pengurusan Keselamatan Kebakaran Di Pejabat-Pejabat Kerajaan
dan Swasta
3. Bidang : Pengetahuan dan Profesional
4. Sinopsis:
 • Pengarang : Bahagian Pencegah dan Keselamatan Kebakaran
 • Penerbit : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya
 • Jumlah muka surat : 36 Halaman
 • Tahun terbit: 2006 (edisi pindaan)

Buku ini memberi pendedahan yang sangat berguna kepada pentadbir, pegawai, kakitangan dan anggota mana-mana organisasi, termasuk di sekolah. Isi kandungannya lebih mudah difahami justeru persembahan yang lebih berbentuk senaraian, carta dan ilustrasi.

Pengetahuan asas dan berciri saintifik tentang api ditunjukkan menerusi segi tiga sains kebakaran, iaitu bahan api, haba dan oksigen. Pepatah “mencegah lebih baik daripada mengubati” akan hanya berkesan jika disokong oleh pengetahuan tentang punca penyalaan, tindak balas kimia dan reaksi berantai yang berlaku.

Alat pemadam api yang disediakan pula hendaklah bersesuaian dengan risiko kebakaran seperti persekitaran, kemalangan, atau perbuatan khianat. Pengetahuan tentang cara api marak dan merebak boleh membantu pengawalan kebakaran, dan langkah bagi mengelakkan kecederaan atau kehilangan nyawa penghuni bangunan. Segala tatacara pengungsian bangunan (sehelai sepinggang) hendaklah dipatuhi supaya tiada sesiapa yang terperangkap. Asap tebal boleh membunuh dalam beberapa saat, manakala api boleh marak dalam beberapa minit sahaja.

Buku ini juga menunjukkan kaedah pemadaman dengan memutuskan segitiga kebakaran, iaitu dengan cara melaparkan, melemaskan dan menyejukkan bahan api. Bahagian akhir buku menampilkan audit kebakaran, pengurusan keselamatan bangunan, dan peruntukan undang-undang yang berkenaan.

5. Nilai Pengetahuan/Pengajaran :
 • Asertif / tegas diri (menjaga hak diri sendiri, dan menjaga hak orang lain)
 • Autentik (ilmu pengetahuan menjadi asas kepada proses membuat keputusan)
 • Akauntabiti (bertanggungjawab terhadap elemen keselamatan)
 • Kepatuhan (mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan peribadi)
6. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P :
 • Membangkitkan kesedaran tentang keselamatan sepanjang masa
 • Membimbing murid menangani risiko kebakaran ketika berada dalam bangunan
 • Memberi jalan kepada murid untuk memperoleh pengetahuan yang sah dalam sains kebakaran