Login NKRA Kementerian Pendidikan Malaysia

login-nkra-kpm

NKRA membawa maksud Bidang Keberhasilan Utama Negara ataupun mungkin lebih dikenali sebagai NATIONAL KEY RESULT AREAS. Untuk pengtahuan semua, NKRA ini telah diumukan pada tarikh 11 Julai 2009. NKRA dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ringkasnya, Linus NKRA dan SAPS NKRA ialah sebagai medium pelaksana.

Login NKRA

“The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system”

“The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians”

“Our real work will begin as we make the transformation of government services happen” 

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

login nkra

NKRA PraSekolah

7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan:

 1. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasokolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 2. Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
 3. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan.
 4. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru.
 5. Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar, luar Bandar dan pedalaman.
 6. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah.
 7. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan.

NKRA Literasi dan Numerasi

NKRA – Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

*Kanak-kanak berkeperluan khas – didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi

Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik

Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan)

Menghasilkan pelajar yang cemerlang

Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang

Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem

Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut.

NKRA Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah

Sila muat turun dokumen di bawah :

Apa itu LINUS NKRA & SAPS NKRA

SAPS NKRA Kementerian Pendidikan Malaysia

Sebenarnya, SAPS adalah singkatan kepada Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. NKRA pula adalah singkatan untuk maksud National Key Result Areas (Bidang Keberhasilan Utama Negara). Sistem SAPS Ibu Bapa berfungsi bagi menolong dan memudahkan ibu bapa memantau prestasi pendidikan anak-anak mereka disekolah melalui keputusan peperiksaan. Ianya merangkumi sekolah rendah dan sekolah menengah.

SAPS ini dibahagikan kepada 2 iaitu

SAPS guru ini berfungsi sebagai aplikasi atau sistem untuk guru memasukkan data markah peperiksaan murid-murid. Manakala SAPS Ibu Bapa ini pula menjadi tempat untuk ibu bapa memeriksa keputusan peperiksaan anak-anak mereka yang telah diisi oleh guru beserta ulasan keputusan peperiksaan mereka.

Bagi guru, mungkin anda berminat untuk mengetahui ulasan menarik seperti berikut.

LINUS NKRA Kementerian Pendidikan Malaysia

Program LINUS ialah satu program penambahbaikan bagi program sedia asal iaitu (KIA2M). Berlandasarkan bidang keberhasilan ini dibawah sektor pendidikan, LINUS ini bertujuan untuk memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010 telah dapat menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.

Secara asasnya, LINUS membawa maksud :

 • LI (Literasi) Iaitu lebih kepada bahasa.
 • NU (Numerasi) Iaitu lebih kepada nombor atua pengiraan.
 • S (Screening – Saringan)
 • LI+NU+S = LINUS

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. LINUS NKRA pula membawa maksud Program Saringan Literasi dan Numerasi bagi mencapai target NKRA yang telah ditetapkan.

Penerangan Linus Literasi dan Numerasi Melalui Video

Literasi dan Numerasi – LINUS (Versi BM) – GTP Program Transformasi.