Login JPA Pencen

Login JPA Pencen

JPA Pencen ialah portal yang berkongsi maklumat berkaitan dengan persaraan penjawat awam. Pelbagai maklumat berkaitan persaraan boleh didapati di portal ini. Maklumat seperti pengiraan anggaran, pengetahuan umum dan banyak lagi. Ia diwujudkan bagi memudahkan penjawat awam mendapatkan maklumat berkaitan persaraan.

LOGIN JPA Pencen

Profil JPA Pencen

Disini akan dikongsikan maklumat mengenai JPA Pencen. Maklumat profil seperti perutusan, visi dan misi, objektfi, fungsi dan piagam pelanggan.

Perutusan Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan

Salam Sejahtera, Salam Transformasi dan Salam 1Pesara,

Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan semua pihak yang melayari Portal Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA yang diwujudkan khas buat semua penjawat awam, pesara dan orang awam. Memang tidak dinafikan di era teknologi maklumat dan komunikasi ini, laman sesawang atau portal menjadi medium yang penting bagi sesebuah organisasi dalam menyampaikan apa sahaja maklumat dan pengetahuan untuk dikongsi bersama.

Saya berharap agar laman portal ini dapat menjadi sumber maklumat utama serta wadah dalam membantu menyebarkan dan memberikan informasi terkini mengenai pengurusan skim pencen sektor awam di samping memberikan pemahaman mengenai peranan dan tanggungjawab Bahagian ini dalam menguruskannya dengan sebaik mungkin kepada semua pihak terutamanya kepada pelanggan kami iaitu bakal pesara (penjawat awam), pesara Kerajaan dan juga waris/tanggungan pesara.

Di samping itu, saya juga amat mengalu-alukan pandangan dan cadangan membina sebagai penambahbaikan serta memantapkan maklumat-maklumat yang dipaparkan dalam laman portal ini. Semoga segala maklumat di dalam laman portal ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak.

Sekian, terima kasih.

Teo Khian How.

Visi, Misi dan Objektif

Visi :
Mencapai kecemerlangan dalam pengurusan persaraan dan faedah persaraan sektor awam ke arah bertaraf dunia

Misi :
Memastikan kepentingan kerajaan dan kebajikan pesara terpelihara melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar dan faedah persaraan yang bersesuaian

Objektif:
Membayar faedah persaraan dengan tepat mengikut jadual masa yang ditetapkan kepada pihak yang layak menerimanya di bawah undang-undang pencen.

Fungsi

 • Penggubalan dan pemantauan pelaksanaan dasar faedah persaraan.
 • Meluluskan faedah persaraan dan faedah tamat perberhentian bagi anggota Perkhidmatan
 • Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota
 • Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa.
 • Menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan.
 • Membangun dan menguruskan sistem kelulusan dan pembayaran faedah persaraan dan faedah terbitan yang efisien.
 • Mengurus data persaraan serta data pemberhentian perkhidmatan

Piagam Pelanggan

 • Membayar ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR) berkaitan persaraan wajib dan pilihan sendiri dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan.
 • Membayar pencen bagi persaraan wajib dan pilihan sendiri dalam tempoh 30 hari dari tarikh persaraan.
 • Membayar ganjaran terbitan dan Gantian Cuti Rehat (GCR) bagi kematian dalam perkhidmatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang Pencen dan Penyata KWSP 1036/1036A.
 • Membayar pencen terbitan berkaitan kematian dalam perkhidmatan dan kematian dalam persaraan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Membayar tuntutan rawatan perubatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh borang tuntutan dan dokumen sokongan diterima.
 • Meluluskan permohonan persaraan pilihan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Meluluskan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan diterima.

Maklumat Untuk Pesara dan Bakal Pesara

 1. Pesara
 • Pesara hendaklah memaklumkan Bahagian Pencen JPA dengan segera jika berlaku :

– pertukaran alamat, dan                                                                                                       – perubahan status perkahwinan seperti perceraian, perkahwinan semula dan kematian suami/isteri.

 • Jika pesara/penerima pencen meninggal dunia, sila kemukakan dengan segera borang JPA.BP.SPT.B01d ( Borang Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan).
 • Pesara yang ingin keluar negara untuk tempoh melebihi 3 bulan TIDAK perlu lagi memohon untuk pengecualian syarat bermastautin di Malaysia.
 • Pesara dinasihatkan untuk menghubungi Jabatan terakhirnya bagi memastikan sebarang perubahan gaji akhir akibat dari pergerakan gaji atau kenaikan pangkat dimaklumkan segera kepada Bahagian Pencen JPA dengan mengemukakan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini supaya tindakan penghitungan semula faedah persaraan dapat dibuat.
 • Jika pesara/penerima pencen berpindah tempat tinggal atau nombor akaun bank pesara/penerima pencen telah bertukar akibat kehilangan atau ingin menukar akaun di bank lain, sila maklumakan DENGAN SEGERA kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dengan mengembalikan borang permohonan yg lengkap berserta salinan dokumen yang berkenaan.

2. Bakal Pesara

Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan bakal pesara dan orang tanggungan mengenai tanggungjawab mereka seperti berikut :

 • Memberi Kerjasama Melengkapkan Borang dan Dokumen
  Bakal pesara atau orang tanggungan (bagi kes kematian dalam perkhidmatan) adalah bertanggungjawab memberi kerjasama sepenuhnya kepada Ketua Jabatan dalam melengkapkan segala butiran di dalam borang
  serta mengemukakan dokumen persaraan yang diperlukan.
 • Menyemak dan Mengesahkan Maklumat
  Bakal pesara bertanggungjawab untuk menyemak dan mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan ke JPA adalah betul, tepat, terkini dan lengkap.
 • Mengemukakan Permohonan Pencen Hilang upaya atau Pencen Tanggungan
  Bakal pesara adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan surat permohonan pencen hilang upaya melalui Ketua Jabatan sekiranya ada kaitan dengan persaraannya, manakala bagi pencen tanggungan pula orang tanggungan adalah dikehendaki mengemukakan surat permohonan melalui Ketua Jabatan gemulah untuk pertimbangan pembayaran pencen tanggungan oleh JPA sekiranya memenuhi syarat di bawah undang-undang
  pencen.

Peranan Dan Tanggungjawab Bakal Pesara

 • Menyemak rekod perkhidmatan dan cuti bagi memastikan ianya telah di kemaskinikan
 • Buat opsyen memilih tempoh perkhidmatan dalam Borang JPA.BP.SPPP.B04
 • Buat pengakuan ahli Kumpulan Wang Simpanan dalam Borang JPA.BP.SPPP.B04
 • Sediakan salinan kad pengenalan, sijil nikah/cerai (jika berkenaan) dan surat beranak anak-anak di bawah umur 21 tahun dan belum berkahwin (bagi anak cacat, tiada had umur di tetapkan. Dapatkan laporan perubatan bagi mengesahkan keadaan tersebut)-JPA.BP.UMUM.B04.
 • Isi Borang JPA.BP.SPPP.B01a dengan membuat rujukan kepada Ketua Jabatan mengenai bank-bank yang menyertai Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank;
 • Lengkapkan dan tandatangan Borang JPA.BP.SPPP.B01a dan pastikan alamat yang diberi adalah alamat tempat tinggal selepas bersara.
 • Pastikan akaun cukai pendapatan/pinjaman perumahan adalah kemaskini dan selesaikan hutang Kerajaan lain
 • Memberi kerjasama sepenuhnya kepada Ketua Jabatan bagi melengkapkan kertas-kertas persaraan; dan
 • Pastikan Ketua Jabatan mengemukakan kertas-kertas persaraan kepada Bahagian Pencen JPA mengikut jadual masa yang ditetapkan.
 • Ringkasan fungsi dan tanggungjawab antara jabatan mengurus, bakal pesara, bank dan agensi lain dengan Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pengetahuan Umum

Sistem POWER

PENGENALAN

Sistem POWER (Pensions Online Workflow EnviRonment) adalah satu sistem maklumat pencen bersepadu yang telah dihasilkan dari Projek Memodenkan Sistem Pentadbiran Pencen. Ia merangkumi setiap aspek pentadbiran pencen iaitu prosesan, kelulusan, bayaran, perakaunan serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan pencen, supaya hanya mereka yang berkelayakan sahaja menerima faedah persaraan atau faedah terbitan dalam amaun yang tepat mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan. Sistem tersebut telah dilaksanakan secara berperingkat mulai dari Julai 2003 dan pada bulan Oktober 2004 telah digunakan sepenuhnya oleh semua pegawai dan kakitangan Bahagian Pencen untuk melaksanakan urusan harian masing-masing.

OBJEKTIF SISTEM POWER

 • Empat objektif Sistem POWER adalah untuk memastikan bahawa:
 • pencen permulaan boleh dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh kelayakan;
 • ganjaran dan award wang tunai gantian cuti rehat (GCR) boleh dibayar pada tarikh kelayakan;
 • pencen bulanan dapat dibayar tepat pada waktunya; dan
 • penyelarasan pencen boleh dibayar dalam tempoh sebulan dari tarikh pekeliling kenaikan gaji yang berkenaan dikeluarkan.

APLIKASI SISTEM POWER

Sistem POWER mengandungi lima aplikasi utama, iaitu:

 • Sistem Pendaftaran dan Prosesan Persaraan (SPPP)
 • Sistem Pencen Terbitan (SPT)
 • Sistem Kewangan dan Akaun Pencen (SKAP)
 • Sistem Kawalan dan Penguatkuasaan(SKP)
 • Sistem Penyelarasan Pencen

Kad Pesara

Kad Pesara Kerajaan Malaysia dikeluarkan di bawah Seksyen 23, Peraturan-peraturan Pencen 1980 bagi pesara/penerima pencen Perkhidmatan Awam atau Seksyen 20, Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan bagi pesara/penerima pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.

Kad Pesara merupakan Pengenalan Diri bagi membolehkan pesara memperolehi kemudahan perubatan di Klinik/Hospital Kerajaan. Kemudahan Kad Pesara ini layak dinikmati oleh pesara/penerima pencen, juga kepada isteri/suami penerima pencen dan anak yang berumur bawah 21 tahun (yang belum berkahwin). Bagi anak cacat akal atau jasmani kekal yang tidak berupaya menanggung dirinya sendiri, tiada had umur dikenakan.

Mereka yang menyalahguna Kad Pesara boleh didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 24 Peraturan-peraturan Pencen 1980 atau Seksyen 21 Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.

24 Soalan Lazim

1. Apakah peranan dan tanggungjawab seorang bakal pesara?                                     Bakal pesara perlu memastikan Jabatan mengemukakan dokumen persaraan yang lengkap ke KWAP tidak lewat 3 bulan sebelum tarikh persaraan untuk membolehkan faedah persaraan dibayar dalam masa yang sepatutnya.

2. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat kenaikan pangkat, pergerakan gaji atau sebarang perubahan kepada perkhidmatan dan gaji akhir setelah bersara?                                                                                                                        Pesara perlu memastikan Jabatan akhir mengemukakan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini ke KWAP untuk hitung semula faedah persaraan.

3. Adakah tempoh perkhidmatan sandaran boleh diambilkira untuk tujuan pengiraan faedah persaraan?                                                                                                    Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira ialah tempoh perkhidmatan berstatus sandaran, kontrak, sangkut dan sambilan.

4. Bilakah ganjaran dan pencen akan dibayar bagi persaraan Atas Sebab Kesihatan (ASK)?                                                                                                                        Tarikh kuatkuasa ASK ialah sehari selepas ianya diluluskan. Bayaran ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR) jika ada akan dibayar dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan dan pencen bulanan pula dalam tempoh 30 hari.

5. Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga sekiranya pegawai meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan?                                                                            Ahli keluarga/ waris/ tanggungan gemulah (Pegawai yang meninggal dunia) perlu menghubungi Jabatan akhir dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan bagi memastikan Jabatan akhir dapat mengemukakan dokumen pencen terbitan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan,JPA dalam tempoh masa 7 hari dari tarikh kematian gemulah.           Bagi permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 pula ianya hendaklah dituntut daripada Jabatan terakhir gemulah.

6. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kematian dalam persaraan dan masih terdapat balu / duda atau anak yang masih layak menerima pencen terbitan? Ahli keluarga/ waris/ tanggungan gemulah (Pegawai yang meninggal dunia) perlu menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada KWAP secepat mungkin supaya proses pemindahan pencen terbitan kepada balu/ duda/ anak-anak yang layak dapat dibuat dengan segera. Ini juga termasuk dengan dokumen permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 dan dihantar kepada KWAP.

7. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya penerima pencen melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama?                                                                                      Penerima pencen yang melanjutkan pengajian ke ijazah pertama perlu mengisi borang Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) – JPA.BP.SPT.B03a dan mengemukakannya ke KWAP untuk pengemaskinian maklumat.

8. Adakah balu / duda yang dikahwini dalam persaraan layak menerima faedah terbitan?                                                                                                                      Balu/duda/anak hasil perkahwinan dalam persaraan layak untuk menerima pencen terbitan terhad kepada baki dari 20 tahun dari tarikh persaraan.

9. Adakah balu / duda yang dikahwini selepas penswastaan syarikat layak menerima faedah terbitan?                                                                                          Kelayakan bagi balu / duda yang dikahwini selpas penswastaan syarikat layak untuk menerima pencen terbitan adalah terhad sehingga 20 tahun dari tarikh penswastaan.

10. Sekiranya seorang anggota agensi yang diswastakan telah memilih skim A (skim gaji ala kerajaan), adakah beliau boleh memilih untuk menukar ke skim B (gaji ala syarikat)?                                                                                                                   Boleh bertukar ke Skim B dalam tempoh 2 tahun dari tarikh penswastaan syarikat tersebut.

11. Apakah Gantian Cuti Rehat (GCR)?                                                                     Gantian Cuti rehat adalah Award wang tunai yang diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan.

12. Bilakah GCR berkuatkuasa?                                                                               Award Gantian Cuti Rehat telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1/1974 dan hanya diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang bersara pada atau selepas 1 Januari 1974.

13. Siapakah yang layak menerima GCR?                                                               Award Gantian Cuti Rehat hanya diberikan kepada Anggota Tetap (termasuk pegawai dalam tempoh percubaan) dan Anggota Sementara dalam Perkhidmatan Awam yang bersara di bawah Akta Pencen 1980.

14. Siapakah yang tidak layak menerima GCR?                                                               Award Gantian Cuti Rehat tidak diberikan kepada pegawai yang meletakkan jawatan atau pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib buang kerja.

15. Bagaimana pengumpulan cuti dibuat?                                                       Pengumpulan cuti bagi tujuan gantian Cuti rehat adalah mengikut peruntukan para 21(1) Peraturan Pencen 1980, Pekeliling Perkhidmatan (yang berkaitan) dan Perintah Am Bab C.

16. Apakah kelayakan anak bagi pasangan yang berkahwin dalam perkhidmatan untuk menerima pencen terbitan?                                                                                 Bagi pasangan yang berkahwin semasa dalam perkhidmatan, kelayakan anak adalah sehingga mencapai umur 21 tahun atau berkahwin yang mana terdahulu, atau sehingga tamat pengajian di peringkat ijazah pertama.

17. Bolehkah Pegawai/pekerja mengumpul semua cuti rehat di tahun akhir perkhidmatan supaya dapat dikumpul untuk Gantian Cuti Rehat (GCR)?               Pegawai/Pekerja boleh mengumpul cuti rehat maksimum tahun akhir mengikut kelayakan cuti rehat tahunannya.

18. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan borang permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ)?                                                                                                        Borang permohonan boleh dimuat turun di www.jpapencen.gov.my atau di link ini http://www.jpapencen.gov.my/borang/bmj/Borang_BMJ-BM.pdf dan informasi lanjut mengenai BMJ ini adalah seperti di link ini http://www.jpapencen.gov.my/bmj.html.

19. Bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat dan berita terkini mengenai urusan persaraan dan perkara yang berkaitan dengannya?                                    Layari www.jpapencen.gov.my dan like Facebook kami iaitu Bahagian Pasca Perkhidmatan

20. Apa perlu waris lakukan apabila pesara atau penerima pencen meninggal dunia dan tidak lagi mempunyai waris yang layak menerima pencen terbitan?                   Jika pesara ataupun penerima pencen meninggal dunia dan tiada orang yang layak lagi untuk menerima Pencen Terbitan, waris hendaklah mengambil tindakan-tindakan berikut:

1. Memaklumkan kepada BP, JPA dengan segera tentang kematian pesara ataupun penerima pencen tersebut dan sertakan:

(i) 1 salinan sijil mati gemulah;
(ii) Kad Pesara yang asal;
(iii) Waran yang masih belum ditunaikan, jika berkenaan.

2. BP, JPA akan menguruskan baki pencen (jika ada) dan bayaran akan dibuat kepada waris yang terdekat. Waris hendaklah mengemukakan 1 salinan Kad Pengenalan beliau.

21. Apakah bayaran pencen bulanan melalui skim A dan skim B?                      Bayaran pencen melalui Skim A adalah pembayaran pencen bulanan secara kredit terus ke dalam akaun pesara / penerima pencen manakala cara bayaran melalui Skim B mengkehendaki pesara / penerima pencen atau wakil dikehendaki hadir ke bank setiap bulan untuk menandatangani borang tuntutan pencen di kaunter bank sebelum bayaran pencen dikreditkan ke dalam akaun. Cara bayaran melalui Skim B ini biasanya dibuat kepada pesara yang uzur dan anak cacat yang menerima pencen.

22. Apakah implikasi pencen di bawah skim B tidak dituntut selama 3 bulan atau lebih?                                                                                                                       Sekiranya dalam tempoh 3 bulan berturut-turut bayaran pencen di bawah Skim B tidak dituntut, bayaran tersebut akan luput dan bayaran pencen bagi bulan seterusnya akan terhenti. Pesara perlu melaporkan kepada pihak KWAP untuk mengaktifkan semula akaun tersebut bagi membolehkan bayaran pencen disambung semula.

23. Apa Itu Skim A dan Skim B?                                                                                      Skim A adalah cara pembayaran pencen bulanan kepada pesara / penerima pencen yang dikreditkan terus ke dalam akaun bank pesara / penerima pencen (Skim A).

Skim B pula cara bayarannya : pesara / penerima pencen perlu hadir ke bank setiap bulan untuk mengisi borang sebelum wang dikreditkan ke dalam akaun masing-masing.

24. Siapakah yang layak menerima penyelarasan pencen 2 peratus?                    Pesara / penerima pencen terbitan dan penerima pencen tanggungan bagi perkhidmatan awam Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan yang telah menerima pencen berkuatkuasa pada 1 Januari 2013.

Penerima Pencen Nikmati Tunggakan Pelarasan Baharu

Seramai 328,056 penerima pencen bakal menerima tunggakan pelarasan faedah berkala baharu yang akan dibayar mulai 26 Disember depan 2017.

Kebaikan dan Keburukan Skim Pencen

Penjawat awam mempunyai pilihan samada mahu kekal dengan potongan KWSP atau mahu memilih skim pencen. Selepas mereka disahkan, mereka perlu untuk membuat pilihan.Skim pencen mempunyai kebaikan dan keburukan skim pencen.

Antara kebaikan skim pencen ialah Jaminan bekalan kewangan kepada waris. Dengan faedah terbitan, waris golongan skim pencen akan menerima ganjaran terbitan dan bayaran pencen setiap bulan jika penerima asal meninggal dunia sama ada ketika dalam perkhidmatan atau selepas bersara. Selain itu, jaminan bekalan kewangan seumur hidup selepas bersara.      Selepas bersara, golongan skim pencen akan menerima pencen bulanan pada kadar tertentu, dan meningkat pada kadar 2% setiap tahun. Akhirnya,, skim pencen Lebih banyak disposable income. Oleh sebab golongan skim pencen tidak mencarum dalam KWSP, maka mereka mempunyai lebihan pendapatan boleh guna (disposable income) sebanyak 11% hingga 13% berbanding golongan skim KWSP.

Keburukan skim pencen pula ialah penjawat awam bekerja dengan kerajaan untuk tempoh yang lama. Seorang penjawat awam perlu bekerja selama 3 hingga 5 tahun untuk mengesahkan perkhidmatan dan membolehkan dia memilih skim pencen. Untuk menikmati semua kelebihan skim pencen pula, perlu setia bekerja dengan kerajaan sehingga tempoh bersara.

Selain itu, penjawat awam menghadapi Risiko kehilangan keistimewaan skim pencen. Seorang penjawat awam boleh hilang keistimewaan skim pencen jika berhenti kerja, dikenakan hukuman tatatertib, diberhentikan, atau dibuang kerja sebelum tempoh bersara. Seorang pesara yang sedang menikmati keistimewaan skim pencen juga boleh ditarik balik sekiranya melanggar syarat-syarat yang ditetapkan seperti dihukum atas kesalahan jenayah. Jika bersara awal pula, segala keistimewaan skim pencen hanya akan diberikan selepas mencapai umur 55 tahun (bagi lantikan selepas 1991).

Jadi, buatlah pilihan yang terbaik. Jangan lupa untuk melawat portal JPA Pencen bagi mendapat maklumat terkini berkaitan dengan persaraan.