Login Ezbiz Untuk Daftar Perniagaan di SSM

Login EzBiz SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Ezbiz ialah satu lagi perkhidmatan atas talian yang dibangunkan oleh SSM untuk membolehkan anda memperbaharui pendaftaran perniagaan. Mudah, cepat, jimat. Peniaga boleh mendaftar dan memperbaharui lesen perniagaan pada bila-bila masa dan dimana sahaja tanpa perlu datang ke pejabat SSM.

LOGIN ezbiz

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) merupakan badan berkanun yang terbentuk hasil daripada penggabungan Pejabat Pendaftar Syarikat (ROC) dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB) di Malaysia yang mengawal selia syarikat dan perniagaan. SSM yang mula beroperasi pada 16 April 2002.

Aktiviti utama SSM adalah sebagai sebuah agensi pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan di samping membekalkan maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang awam. Sebagai peneraju utama ke arah peningkatan tahap tadbir urus korporat, SSM melaksanakan fungsinya mengawalselia pematuhan perundangan korporat dan pendaftaran perniagaan melalui aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan yang komprehensif bagi memastikan perkembangan positif sektor korporat dan perniagaan untuk negara.

Fungsi dan Kuasa SSM

Fungsi

 1. Memastikan bahawa peruntukan-peruntukan Akta ini dan undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama ditadbirkan, dikuatkuasakan, diberi kuat kuasa, dijalankan dan dipatuhi;
 2. Bertindak sebagai ejen Kerajaan dan untuk mengadakan perkhidmatan mentadbirkan, memungut dan menguatkuasakan pembayaran fi yang ditetapkan atau apa-apa caj lain di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama;
 3. Mengawal selia perkara yang berhubungan dengan perbadanan, syarikat dan perniagaan berhubung dengan undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama;
 4. Mendorong dan menggalakkan tatalaku yang sepatutnya di kalangan pengarah, setiausaha, pengurus dan pegawai lain sesuatu perbadanan, dan pengawalseliaan diri oleh perbadanan, syarikat, perniagaan, kumpulan perindustrian dan badan ikhtisas dalam sektor korporat demi untuk memastikan bahawa segala kegiatan korporat dan perniagaan dijalankan mengikut norma-norma yang telah mantap mengenai pentadbiran korporat yang baik;
 5. Meningkatkan dan menggalakkan pembekalan maklumat korporat di bawah mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan untuk mewujudkan dan membangunkan suatu kemudahan yang dengannya apa-apa maklumat korporat yang diterima oleh, atau yang difailkan dengan atau yang dikemukakan kepada, Suruhanjaya dapat dianalisa dan dibekalkan kepada orang ramai;
 6. Menjalankan penyelidikan dan mengkomisikan kajian mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan kegiatan korporat dan perniagaan; 18 Undang-Undang Malaysia Akta 614
 7. Menasihati Menteri secara am mengenai perkara- perkara yang berhubungan dengan perbadanan, syarikat dan perniagaan berhubung dengan undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama; dan
 8. Menjalankan segala kegiatan dan melakukan segala perkara yang perlu atau bermanfaat dan patut bagi pentadbiran Suruhanjaya, atau bagi apa-apa maksud lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri.

Kuasa

 1. Menggunakan segala harta Suruhanjaya, alih dan tak alih, mengikut apa-apa cara yang didapati suai manfaat oleh Suruhanjaya termasuk mendapatkan pinjaman dengan menggadaijanjikan harta itu;
 2. Mengenakan fi atau caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Suruhanjaya sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 40;
 3. Melantik ejen, pakar atau perunding sebagaimana yang didapatinya patut untuk membantu Suruhanjaya dalam menjalankan fungsi-fungsinya;
 4. Memberikan pinjaman kepada pekerja Suruhanjaya bagi apa-apa maksud yang diluluskan oleh Menteri;
 5. Merumuskan dan melaksanakan pembangunan sumber manusia dan rancangan pembiayaan dan kerjasama bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya dengan sepatutnya dan berkesan;
 6. Bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan perbadanan atau agensi kerajaan bagi maksud melaksanakan fungsi-fungsi Suruhanjaya; dan
 7. Melakukan apa-apa jua yang bersampingan dengan mana-mana fungsi dan kuasanya.

Perkhidmatan Ezbiz

Pihak SSM telah memperkenalkan satu perkhidmatan atas talian bagi peniaga mendaftar perniagaan yang dahulunya menggunakan e-lodgement. Anda tidak perlu untuk beratur menunggu giliran lagi. Masa anda juga  akan jimat.

Cara-cara Mendapatkan ID Ezbiz Online

1) Daftar sebagai pengguna portal di ezbiz.ssm.com.my menggunakan emel yang sah;

2) Hadir di mana-mana kaunter SSM dengan membawa kad pengenalan dan notifikasi yang diterima di emel pengguna;

3) Aktifkan ID dengan membuat pengesahan cap jari (biometrik) bagi tujuan keselamatan maklumat (sekali seumur hidup); dan

4) Urusan selesai dan boleh gunakan ezbiz online serta merta.

Cara-cara Daftar Ezbiz

1. Pertama sekali layari laman sesawang http://ezbiz.ssm.com.my

2. Tekan sign up pada page pertama di bahagian sign in. (bagi yang belum mendaftar).

3. Seterusnya, pilih NIRC pada bagagian ID Type. Seterusnya masukkan nombor IC tanpa meletak kan simbul (-). Isi nama seperti dalam IC. Dah selesai tekan register.

4. Langkah setetusnya ialah isi Rengistration Information. Pilih login Id yang senang anda ingat dan nama itu tidak boleh sama dengan pengguna yang lain. Kemudian cipta kata laluan, pasti kan kata laluan mesti mengandungi sekurang-kurangnya ade 1 huruf besar dan 1 huruf kecil sekurang-kurangnya 6 huruf. Isi kan email anda dan sekali lagi di bahagian Re-type email.

5. Scroll ke bawah, ada ruangan User Information. Isikan nama seperti dalam IC, nombor IC tanpa tanda (-), pilih jantina bersesuaian, tarikh lahir dan bangsa anda.

6. Seterusnya isi maklumat  surat menyurat. Isi dengan lengkap beserta nombor telefon. Makluat ini wajib isi.

7. Tandakan kotak kecil untuk anda setuju dengan terma dan syarat Ezbiz online portal. Boleh klick pada tulisan warna merah untuk lihat terma dan syaratnya. Kemudia tekan Save.

8. Selepas tekan save anda akan diberitahu bahawa pendaftaran anda telah berjaya dan sila rujuk email anda untuk aktif kan akaun ezbiz. Jika tidak dapat apa-apa email dalam tempoh 3 hari dari Ezbiz boleh hubungi mereka di SSM hotline : 03-7721 4000.

9. Yang terakhir, anda akan terima Email seperti gambar dibawah, anda perlu print email tersebut dan bawa IC bersama dan pergi ke mana-mana pejabat SSM terdekat untuk aktif kan ID anda. Tempoh yang diberi selama 14 hari dari tarikh email ini di terima. selepas 14 hari anda perlu isi daftar semula. Selepas ID aktif anta tidak perlu lagi pergi ke pejabat SSM untuk beratur panjang untuk mempebaharui lesen perniagaan anda.

Ezbiz Online mudahkan pendaftaran perniagaan – Petikan Berita  My Metro

Peniaga kini boleh mendaftar dan memperbaharui pendaftaran perniagaan milikan tunggal atau perkongsian bila-bila masa dan di mana saja melalui Ezbiz Online yang dilancarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Ketua Pegawai Eksekutif SSM, Datuk Zahrah Abd Wahab Fenner berkata, sistem itu memanfaatkan pelanggan SSM kerana ia bukan saja memudahkan mereka berurusan dengan SSM tetapi menjimatkan kos, masa serta tenaga.

“Perkhidmatan Ezbiz Online diperkenalkan pada 17 September 2015 sebagai projek perintis dan mula dimuat naik secara rasminya pada 2 Oktober 2015.

“Pada awalnya, perkhidmatan ini hanya fokus kepada pembaharuan pendaftaran perniagaan saja tetapi kini dikembangkan kepada pendaftaran perniagaan baru.

“Justeru, sesiapa yang ingin mendaftarkan perniagaan baru, tidak perlu hadir ke kaunter SSM sebaliknya boleh dilakukan secara dalam talian,” katanya ketika ditemui.

Sehingga 30 September lalu, statistik penggunaan Ezbiz Online adalah 5,031 untuk transaksi pembaharuan pendaftaran perniagaan (Borang A1) manakala transaksi pendaftaran perniagaan (Borang A) baru sebanyak 318 pemohonan.

“SSM dalam usaha untuk meluaskan perkhidmatan Ezbiz Online kepada perkhidmatan lain seperti perubahan perniagaan dan penamatan perniagaan sedia ada.

“Bagi memastikan pelanggan menikmati kemudahan perkhidmatan ini, anda hanya perlu mendaftar sebagai pengguna Ezbiz dengan hadir ke kaunter SSM sekali seumur hidup bagi tujuan pengesahan pemilikan sebelum boleh menggunakan perkhidmatan ini,” katanya ketika ditemui.

Sementara itu, majlis pelancaran Ezbiz Online berkenaan dirasmikan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashah Md Hanipah di Karnival ONE SSM di Aman Central, Alor Setar, Kedah, baru-baru ini.

Soalan Lazim Pendaftaran Peniagaan

1. Apakah syarat untuk mendaftarkan perniagaan pemilikan tunggal atau perkongsian?

 • Pemilik/rakan kongsi mesti warganegara Malaysia atau penduduk tetap
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Perniagaan dijalankan mestilah di Semenanjung Malaysia atau Wilayah Persekutuan Labuan

2. Apakah bentuk perniagaan yang boleh didaftarkan?

Terdapat 2 bentuk perniagaan iaitu :

 • Perniagaan milikan tunggal (seorang pemilik)
 • Perniagaan perkongsian (2 sehingga 20 orang pemilik)

3. Bagaimana cara untuk mendaftar perniagaan?

A. Pemilik boleh mendaftarkan nama perniagaan seperti nama di dalam Kad Pengenalan (MYKAD/MYPR):

Lengkapkan Borang A
Yuran pendaftaran adalah RM30.00
Kos maklumat perniagaan adalah RM10.60 (termasuk GST)
Milikan tunggal sahaja

B. Pemilik menggunakan nama tred sebagai nama perniagaan:

Pemilik perniagaan perlu menghantar permohonan nama perniagaan untuk kelulusan (Form PNA42)
Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan (Form A)
Kos pendaftaran perniagaan adalah RM60.00
Kos maklumat perniagaan adalah RM10.60 (Termasuk GST)

C. Dokumen perlu dilampirkan

MYKAD/MYPR
Surat kelulusan daripada Agensi (jika berkaitan).

D. Pendaftaran perniagaan boleh dilakukan di mana-mana kaunter SSM berdekatan atau melalui dalam talian di ezbiz.ssm.com.my.

4. Bagaimana pula jika saya hendak mendaftar melalui ezBiz Online?

Pendaftaran Melalui portal ezBiz Online

 • Perkhidmatan ezbiz Online adalah cara alternatif kepada perkhidmatan kaunter.
 • Perkhidmatan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan mengakses ezbiz.ssm.com.my.
 • Setiap pemilik dan rakan kongsi perniagaan perlu mendaftar sebagai pengguna ezBiz Online dan hadir di SSM yang terdekat untuk pengaktifan sekali seumur hidup sahaja.
 • Sebagai pengguna yang berdaftar, anda boleh akses ke dalam portal ezBiz Online dan mendaftar perniagaan

5. Bagaimanakah untuk mendaftarkan penamatan perniagaan?

Pemilik/rakankongksi perlu memaklumkan kepada Pendaftar dalam masa 30 hari daripada tarikh operasi perniagaan berhenti. Bagi kes kematian pemilik perniagaan, waris/Orang yang Bertanggungjawab (OYB) dalam masa 4 bulan dari tarikh kematian memaklumkan kepada Pendaftar. Lengkapkan Borang Pemberitahuan Penamatan Perniagaan berdaftar (Borang C) bagi pendaftaran yang masih aktif.

Borang C tidak perlu diserahsimpan jika perniagaan berdaftar yang telah luput tempoh pendaftarannya.

 

Pembaharuan Pendaftaran Peniagaan Atas Talian

Ikuti video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ezbiz. Anda juga akan diberitahu kelebihan menggunakan kemudahan ini. Tiada alasan lagi untuk memperbaharui lesen perniagaan anda kerana ezbiz sangat membantu.

Kepentingan Mendaftar Perniagaan

 1. Perniagaan kita ( walau kecil-kecilan ) secara sah didaftarkan sebagai entiti perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.
 2. Tiada risiko dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau penjara dua tahun. Daftar dengan modal hanya RM60 setahun.
 3. Kredibiliti kita sebagai peniaga ( online atau offline ) terpancar jelas apabila sudah didaftarkan.
 4. Keyakinan pelanggan meningkat apabila berurusan dengan kita, sebagai satu perniagaan sah.
 5. Memudahkan urusan-urusan perniagaan bersama pembekal dari dalam atau luar negara.
 6. Memudahkan urusan-urusan pembelian perumahan, mesin operasi, jentera, kenderaan atau keperluan lain. Kita ada bukti bahawa perniagaan kita wujud dan sah.
 7. Memudahkan kita belajar dan ambil tahu selok belok pengurusan perniagaan sebagai persiapan ke arah pensyarikatan pula ( Sdn Bhd ) sekiranya perlu.
 8. Rekod duit keluar masuk yang baik dan dokumentasi yang lengkap, memudahkan pelbagai urusan di masa depan, termasuklah pengistiharan cukai pendapatan dan membuat perkiraan zakat ( bagi Muslim ).

Daftar perniagaan di SSM cukup mudah. Ia tidak akan mengambil masa yang terlalu lama untuk diproses. Lebih mudah sekarang ini mempunyai portal ezbiz yang pasti sangat membantu para peniaga. Gunakan kemudahan yang telah disediakan dengan sebaiknya.