Login Ez ADU KPDNKK

login sistem eaduan lhdn

Ez ADU ialah satu aplikasi peranti pintar mudah alih yang dibangunkan oleh KPDNKK yang membolehkan pengguna untuk membuat sebarang aduan terus kepada KPDNKK supaya tindakan sewajarnya dapat diambil.

LOGIN Ez ADU

KENALI KPDNKK DAN SOALAN LAZIM KEPENGGUNAAN

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan ditubuhkan pada 27 Oktober 1990. Matlamat penubuhan Kementerian adalah untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri yang berdaya maju, berdaya saing, dan berdaya mampan, khususnya di dalam sektor perdagangan pengedaran.

Sektor perdagangan pengedaran adalah antara penyumbang utama KDNK negara dan ia bertindak sebagai benteng kestabilan ekonomi, terutama semasa situasi ekonomi luaran berada di dalam keadaan ketidak tentuan. Perdagangan pengedaran perlu kukuh bagi menampan sebarang ketidak stabilan dalam ekonomi negara.

Dalam masa yang sama, Kementerian juga komited dalam melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna. Ini termasuk membangunkan ekosistem pengguna dan peniaga yang bersifat melengkapi dan ke arah self-regulated, seiring dengan aspirasi ke arah masyarakat negara maju. Ia diharapkan akan melahirkan pengguna dan peniaga yang matang dan beretika dalam berurusniaga, dan hasilnya adalah negara yang seimbang dari segi ekonomi dan sosial.

Peranan dan fungsi Kementerian telah diperluaskan pada tahun 2009 untuk merangkumi sektor francais dan koperasi.

Fungsi KPDNKK

KPDNKK menggubal dasar, strategi dan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri, khususnya dalam Sektor Perdagangan Pengedaran dan Kepenggunaan.

Bidang Tugas Kementerian:

(i) Perdagangan Dalam Negeri

 • Membangunkan peluang perniagaan dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat melalui profil pemborongan dan peruncitan, koperasi, francais, jualan langsung, penjaja dan peniaga kecil dan sektor hiliran petroleum;
 • Menentukan dan memantau harga barang-barang perlu;
 • Mengawalselia penjualan dan pengedaran barang-barang perlu, barangan petroleum dan petrokimia, dan urusniaga jualan langsung;
 • Melaksanakan peraturan timbang dan sukat;
 • Menyelaras perkara mengenai perbadanan, syarikat dan perniagaan mengikut akta berkaitan;
 • Menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik;dan
 • Mentadbir dan membangunkan Sistem Perlindungan Harta Intelek.

(ii) Koperasi

 • Mengubal dasar-dasar sektor koperasi;
 • Mengawalselia sektor koperasi (Akta Koperasi 1993);
 • Melaksanakan projek dan program pembangunan; dan
 • Melaksana latihan sektor koperasi.

(iii) Kepenggunaan

 • Melaksanakan program pendidikan pengguna;
 • Memperkukuhkan program kesedaran pengguna dan perlindungan pengguna; dan
 • Menggalakkan dan membantu gerakan kepenggunaan.

Visi dan Misi

KPDNKK sedang mengorak langkah ke arah menjadi Kementerian premier negara sebagai ‘Caring Ministry’.Ia dipandu oleh visinya iaitu ‘Perdagangan Domestik Tunjang Ekonomi Berpendapatan Tinggi’.

Terdapat 3 misi Kementerian iaitu:

 • Menggerakkan sektor domestik utama yang berdaya saing, progresif dan mampan;
 • Ekonomi domestik berasaskan persaingan adil dan inovatif; dan
 • Membangunkan ekosistem perdagangan berasaskan etika dan kepentingan pengguna.

Perancangan Strategik KPDNKK adalah terangkum di dalam 3 pelan iaitu Pelan Strategik 2013-2020, Pelan Hala Tuju 2015-2020 iaitu working document bagi Pelan Strategik 2013-2020 dan Pelan Transformasi 2016.

Soalan Lazim Kepenggunaan

1.Apakah Cara Bagi Meningkatkan Kesedaran Kepenggunaan?

Bagi meningkatkan kesedaran kepenggunaan, setiap pengguna mestilah sentiasa:

 • Sedar tindakannya terhadap diri, orang lain dan masyarakat
 • Mengubah tanggapan negatif kepada positif
 • Memastikan kelakuan pembelian menyumbang ke arah keadilan, kesaksamaan dan
 • kesamarataan model ekonomi dan sosial yang berpusat dan mampan
 • Bekerjasama dan menyumbang dalam pergerakan pengguna
 • Peka dan prihatin tentang isu-isu kepenggunaan yang wujud
 • Melengkapkan diri dengan ilmu kepenggunaan
 • Tahu hak dan tanggungjawab pengguna

2.Apakah Hak-Hak Pengguna?

 • Hak untuk mendapat keperluan asas
 • Hak untuk membuat pilihan
 • Hak untuk mendapatkan maklumat
 • Hak untuk mendapat ganti rugi
 • Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat
 • Hak untuk menyuarakan pendapat
 • Hak untuk mendapat pendidikan pengguna
 • Hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat

3.Apakah Perkara Yang Perlu Diteliti Oleh Seorang Pengguna Semasa membeli Sesuatu Barang?

 • Tempat asal barangan/produk, termasuk nama dan alamat pembuat/pengilang, pengimport, penjual borong, ejen atau pengedar, kumpulan barangan, nombor model atau stok, tanda perniagaan dan negara asal.
 • Tarikh luput, tarikh pembuat/pengilang
 • Nama sebutan sebenar barangan yang dijual
 • Berat minimum, kuantiti, amaun atau muatan barang-barang mengikut unit metrik.
 • Penerangan kandungan umum termasuk maklumat, keupayaan, panduan untuk kegunaannya dan batasannya
 • Penerangan kandungan khusus seperti senarai dan nisbah bahan-bahan kandungan, khasiat bahan-bahan kandungan
 • Kualiti atau kadar keupayaan misalnya tanda kelulusan, gred dan sebagainya yang menunjukkan memenuhi standard SIRIM dan sebagainya.
 • Terma-terma khusus mengenai jualan termasuk harga cadangan, diskaun dan tawaran istimewa. Maklumat seperti amaran, peraturan-peraturan kecemasan untuk golongan pengguna tertentu misalnya kayak-kanak.

4.Bagaimana Menjadi Pengguna Yang Bijak?

Terdapat empat teras untuk menjadi pengguna bijak:

 • Membeli barangan berkualiti
 • Membuat perbandingan harga
 • Memilih perkhidmatan terbaik
 • Membuat pilihan yang tepat

5.Pada Kebiasaan, Dalam Apa Cara Seseorang Pengguna Ditipu?

 • Penipuan harga termasuk harga barang tinggi
 • Tanda halal palsu
 • Penipuan alat timbang dan sukat
 • Skim cepat kaya
 • Gores dan menang
 • Ubat-ubatan tiruan
 • Barang tiruan
 • Tiada tanda harga
 • Jualan langsung
 • Penipuan perjanjian sewa beli

Hak Pengguna, e-aduan dan Ez ADU

Sebagai seorang pengguna kita mempunyai hak untuk membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati dengan barang atau perkhidmatan yang disediakan. Kesedaran terhadap hak anda sebagai pengguna penting supaya anda ketahui apa ada berhak, contohnya untuk bayaran balik bagi barangan yang rosak atau berbahaya dan hak anda sekiranya anda dikenakan caj berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab.

Jika anda tidak berpuas hati dengan kualiti atau harga barangan dan servis, anda boleh membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). Sebagai pengguna, hak anda dilindungi dibawah Akta Pelindungan Pengguna 1999.

Pembelian melalui platform dalam talian juga (Facebook, Instagram, laman web seperti Lazada, Zalora, etc) juga termasuk dalam perlindungan ini. Ini kerana peniaga online juga perlu mendaftar perniagaan mereka dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), dan perlu mematuhi undang-undang niaga di Malaysia.

Hak Pengguna untuk Tuntutan Ganti Rugi

Sebagai pengguna, anda berhak untuk menerima penghakiman yang adil, termasuk mendapat pampasan untuk pembelian atau servis anda terima yang memiliki unsur mengelirukan, kualiti barang yang rendah dan juga servis yang tidak memuaskan. Tuntutan ini boleh dibuat melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia yang merupakan sebahagian dari KPDNKK. Cara untuk membuat tuntuan ialah seperti berikut:

 1. Fail tuntutan dengan mengisi Borang 1. Anda boleh dapatkan borang ini di semua cawangan Tribunal atau muat turun di portal e-Tribunal. Anda perlu membayar RM5.00 untuk pemfailan borang tersebut.
 2. Salinan Borang 1 akan diserahkan kepada pihak yang dituntut, dan kedua-dua pihak perlu hadir ke pendengaran tuntutan tersebut. Tarikh pendengaran akan ditetapkan oleh Tribunal.
 3. Selepas tuntutan berjaya diselesaikan dengan persetujuan kedua-dua pihak, Tribunal akan mengeluarkan Award (terma ini digunakan untuk penyelesaian yang ditawarkan oleh Tribunal). Award tersebut boleh jadi dalam bentuk wang yang dibayar kepada pengadu, ataupun ganti untuk barang yang dibeli.

Menurut undang-undang, anda hanya dibenarkan untuk membuat tuntutan sehingga RM 25,000 sahaja. Wang tuntutan itu bukan dibayar oleh Tribunal, sebaliknya oleh pihak yang dituntut, atas arahan Tribunal.

Selain itu, pastikan juga anda simpan semua dokumen berkaitan dengan pembelian dan servis yang anda peroleh dari peniaga sebagai bukti. Antara dokumen yang boleh digunakan sebagai bukti ialah invois, resit, risalah iklan, barang yang rosak,dan dokumen lain yang boleh menyokong tuntutan gantirugi anda.

Anti-Pencatutan dan Barangan Kawalan di Malaysia

Jika anda merasa bahawa barang yang anda beli atau servis yang anda terima dikenakan harga yang tidak berpatutan, lakukan aduan dengan segera. Selaku pengguna, anda juga mempunyai hak untuk harga barang yang berpatutan.

Anti pencatutan ialah aktiviti yang dikawal dibawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010. Ia merupakan undang-undang untuk melindungi pengguna dari pencatutan yang melampau, iaitu tindakan peniaga menaikkan harga secara melampau dengan tujuan untuk menjana keuntungan, terutamanya ketika dalam situasi yang memberi kelebihan kepada peniaga. Sebagai contoh, menaikkan harga ayam ketika musim perayaan seperti Hari Raya atau Tahun Baru Cina, ataupun menaikkan harga topeng ketika musim jerebu.

Selain itu, dibawah Akta Kawalan Bekalan 1961, bebarapa barangan telah disenaraikan sebagai barangan kawalan. Ambil perhatian terhadap barangan dalam senarai ini supaya anda tidak ditipu dengan caj harga yang lebih mahal. Barangan makanan seperti ayam, telur, dan gula merupakan antara barangan yang sering diletakkan dibawah senarai ini, terutamanya ketika musim perayaan untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang ingin memgambil kesempatan menaikkan harga pada waktu perayaan.

Harga siling yang ditetapkan akan diumumkan sebelum musim perayaan, jadi pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan dan berita mengenai harga tersebut. Peniaga tidak dibenarkan untuk meletakkan harga yang lebih tinggi dari harga siling.

Hak Pengguna Untuk Mendapatkan Maklumat

Tahukah anda, semua kedai dan peniaga wajib memaparkan harga barang atau servis yang mereka tawarkan? Tindakan ini tertakluk dibawah undang-undang yang menyatakan peniaga perlu meletakkan tanda harga untuk barang dan servis.

Selain daripada hak untuk mendapatkan maklumat mengenai harga, anda juga berhak dapatkan maklumat lanjut mengenai barangan dan servis. Jika anda berhadapan dengan situasi iklan yang mengelirukan atau tanda harga yang salah, anda boleh membuat aduan melalui Sistem eAduan atau hubungi talian bebas tol 1-800-886-800.

Anda dinasihatkan untuk menggunakan saluran yang betul untuk mengadu mengenai barangan atau servis yang tidak memuaskan daripada menyebarkannya di media sosial. Walaupun anda akan mendapat bilangan like atau komen yang banyak, tanpa tindakan yang betul wang anda tidak akan dikembalikan.

Cara Buat Aduan Secara Online dan SMS

Pelbagai cara aduan diperkenalkan oleh KPDNKK bagi memastikan hak pengguna diutamakan. Anda mempunyai hak untuk mengadu ketidakpuasan terhadap barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh penjual. Namun yang demikian anda perlu menggunakan salur yang betul dalam membuat aduan. Antara yang disediakan oleh KPDNKK ialah:

 1. Laman web http://eaduan.kpdnkk.gov.my
 2. Talian hotline : 1 800 886 800 / 03-8882 6088 / 6245
 3. Menerusi aplikasi Ez ADU KPDNKK di Playstore. Hanya telefon pintar yang mengandungi aplikasi Android 3.0 ke atas sahaja yang boleh memuat turun aplikasi ini.
  Sms aduan ke 15888
 4. Kaunter aduan / pejabat PPDNKK seluruh malaysia

e-Aduan

Sistem eAduan ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan satu objektif: untuk menyediakan satu medium menerima aduan melalui internet daripada orang ramai. Dengan adanya sistem ini, adalah diharapkan urusan orang ramai dengan KPDNKK akan dipermudahkan lagi.Untuk pengetahuan anda, sistem ini telah dapat digunakan bermula dari 14hb Jun 2004.

Semua aduan akan disiasat dan maklumat pengadu akan dirahsiakan. Sila hubungi KPDNKK  sekiranya anda tidak menerima maklumbalas dalam masa 3 hari bekerja.

Cara Membuat Aduan

 1. Klik Pautan Aduan Baru
 2. Isi Borang Aduan mengikut panduan
 3. Tekan butang <Semak> untuk paparan skrin seterusnya
 4. Tekan butang <Hantar>untuk terus menghantar aduan. Nombor Aduan akan dipaparkan
 5. Tekan butang <Tambah Bahan Bukti> untuk memuatnaik fail, Klik butang <Browse> untuk memilih fail bukti.
 6. Klik butang <Hantar Bukti Aduan>
 7. Tekan butang <Kemaskini> untuk mengemaskini aduan atau butang <Batal> membatalkan aduan
 8. Klik butang <Cetak> untuk mencetak aduan yang telah dilaporkan.

Cara Menyemak Status Aduan

 1. Klik Pautan Semakan Aduan
 2. Masukkan No Aduan bersama email atau nombor telefon bimbit atau nombor telefon
 3. Tekan Butang Semak
 4. Paparan Status Aduan akan dipaparkan

 

Ez ADU

Pengguna boleh membuat pengaduan dengan 4 langkah yang mudah iaitu dengan memasukkan butiran aduan, laporan aduan dan seterusnya membuat geo tagging dan menyertakan gambar sebagai bukti.

Pengguna juga boleh menyemak status aduan dan tindakan yang diambil oleh pihak KPDNKK terhadap aduan tersebut. Adalah Diharapkan agar dengan aplikasi ini, pengguna lebih aktif dalam membantu KPDNKK mengawasi perdagangan domestik di negara ini. Aplikasi ini memerlukan Android 3.0 ke atas. Untuk penggunaan terbaik, sila gunakan Android 4.0 ke atas dan peralatan dual-core ke atas.

Jadilah Pengguna Yang Bijak

Kini harga barangan semakin meningkat dan kenaikannya sungguh ketara. Sebagai pengguna ,kita perlu bijak berbelanja supaya dapat menguruskan kewangan dengan baik. Sekiranya tidak bijak berbelanja, individu tersebut mungkin mengalami masalah kewangan. Ada pelbagai cara untuk menjadi pengguna yang bijak.

Kita mestilah menyenaraikan barangan yang hendak dibeli sebelum pergi ke kedai atau pasar raya. Kita juga perlu mengikut senarai tersebut semasa memilih barangan yang hendak dibeli. Dengan adanya senarai itu, kita tidak akan membeli barangan dengan sesuka hati. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barangan yang tidak diperlukan, malah dapat menjimatkan masa. Oleh itu, penyediaan senarai barangan yang hendak dibeli amat penting.

Selain itu, kita harus membuat anggaran jumlah wang perlu digunakan dan jangan membawa wang tunai yang terlalu banyak. Penggunaan kad kredit juga haruslah dielakkan. Membawa wang yang secukupnya semasa keluar berbelanja sudah tentunya membawa faedah. Jumlah wang yang terhad akan menghadkan diri kita daripada berbelanja secara boros. Oleh sebab itu, penggunaan kad kredit dan amalan membawa wang yang terlalu banyak hendaklah dielakkan.

Di samping itu, kita wajar membuat perbandingan harga sesuatu barangan sebelum membelinya. Kadang kala sesebuah kedai itu akan menjual sesuatu barangan dengan harga yang lebih mahal banding kedai lain. Penjual yang tidak jujur selalunya akan menaikkan harga barangan supaya dapat mengaut keuntungan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kita juga harus membandingkan kualiti barangan tersebut pasa masa yang sama. Janganlah membeli barangan yang rendah kualitinya semata-mata kerana harganya yang murah. Kita hendaklah bijak membuat perbandingan yang bukan sahaja dari segi harga, tetapi dari segi kualiti.

Elakkan membeli barangan yang berjenama kerana barangan tersebut tidak semestinya berkualiti tinggi. Yang pastinya, barangan tersebut mahal. Kebanyakan orang, wanita terutamanya, gemar membeli barangan yang berjenama dan yang diimport dari luar Negara. Antaranya adalah pakaian, kasut dan beg tangan. Mereka sanggup menggunakan jumlah wang yang begitu banyak semata-mata untuk membeli barangan yang berjenama untuk mengejar fesyen.

Terdapat pelbagai cara untuk menjadi pengguna yang bijak. Kita perlu bijak menguruskan kewangan supaya tidak akan menyesal pada masa hadapan. Hal ini dikatakan demikian kerana ada peribahasa yang mengatakan bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.

Berita Mengenai Ez ADU

Banyak akhbar membuat liputan mengenai EZ ADU. Antaranya ialah:

Aplikasi Ez-ADU KPDNKK Dilancarkan Untuk Memudahkan Pengguna Membuat Aduan Kepada KPDNKK

KPDNKK atau nama penuhnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia bertanggunjawab dalam memantau harga barangan semasa, dan pada masa yang sama mengawal hal ehwal pengguna. Kini, lanjutan daripada pengenalan GST yang memperlihatkan angka aduan meningkat, pihak KPDNKK turut telah melancarkan sebuah aplikasi khusus untuk memudahkan proses menghantar aduan, dinamakan sebagai Ez-ADU.

Menggunakan aplikasi ini, pengguna akan diminta untuk membuat pendaftaran akaun terlebih dahulu, dan seterusnya menghantar aduan mengenai sesuatu premis berkenaan – terus melalui telefon pintar mereka. Sokongan geolokasi turut disertakan, selain membolehkan pengguna merakamkan gambar menggunakan kamera untuk disertakan sebagai bukti.

Pengguna juga boleh turut menyemak status aduan mereka melalui aplikasi yang sama. Walaupun fungsi yang ditawarkan adalah mungkin berguna bagi sejumlah pengguna, tetapi rekaan aplikasi berkenaan agak mengecawakan, terutamanya jika anda menggunakan peranti berskrin kecil.

Apa pun, bagi anda yang berminat, dan ingin membuat laporan dengan mudah – terutamanya pasca-GST kini, aplikasi ini mungkin dapat membantu anda dalam proses menghubungi pihak KPDNKK.

Sumber: Amanz.com

Aduan lebih cepat guna aplikasi Ez-ADU

Putrajaya: Pengguna yang mahu mengemukakan aduan mengenai isu kepenggunaan kini boleh melakukannya lebih pantas dan cepat menerusi aplikasi Ez-ADU yang dibangunkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

Aplikasi baru itu boleh dimuat turun pada telefon pintar dan dibangunkan untuk menangani isu pencatutan serta menjadikan pengguna sebagai perantara bagi KPDNKK dalam memantau pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) oleh peniaga.

Menterinya Datuk Seri Hasan Malek berkata, aplikasi itu dilengkapi 10 ciri utama dan didatangkan dengan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris.

“Ia turut disambungkan terus kepada media rasmi dan sistem e-aduan KPDNKK serta mesra pengguna kerana mereka dibantu panduan pengguna dipaparkan secara visual. Pengguna hanya perlu mendaftar sekali sahaja dan data diperlukan ialah nama, e-mel, nombor telefon, kata laluan, pengesahan kata laluan dan nombor kad pengenalan,” katanya pada sidang media sempena Pelancaran Ex-ADU KPDNKK di sini, semalam.

Antara ciri lain aplikasi berkenaan, beliau berkata, ia turut mempunyai pilihan tetapan masuk secara automatik, malah pengguna boleh menyemak status dan sejarah aduan dikemukakan.

“Berhubung aduan bergambar, pengguna boleh mengambil gambar dan memuat naik imej berkenaan sebagai bukti kesalahan selain turut disediakan perkhidmatan ‘geotag’ bagi mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu,” katanya.

Sumber: My Metro

Aplikasi Ez ADU Dilancarkan

Pada zaman sekarang orang ramai menggunakan aplikasi di dalam telefon. Menyedari perkara ini KPDNKK telah memperkenalkan satu aplikasi untuk pengguna telefon pintar iaitu Ez ADU. Ez ADU ini diperkenalkan bagi memudahkan pengguna membuat aduan. Ini membuktikan KPDNKK sangat priatin dengan maklumbalas pengguna. Ikuti video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut.

Kesimpulan

Sebagai pengguna kita perlu membuat aduan sekiranya terdapat perkara yang tidak puas hati. Hal ini kerana bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan dan tidak mengendahkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh KPDNKK. Sekiranya tidak membuat aduan, pihak berwajib tidak mengetahui masalah pengguna. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi Ez ADU.