Login ePangkat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

Login ePangkat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

e-Pangkat diwujudkan bertujuan untuk memudahkan urusan permohonan, kelulusan dan sebagainya dalam urusan kenaikan pangkat guru. Sebelum ini banyak masalah menyebabkan kenaikan pangkat guru tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Dengan e-Pangkat, pengguna (guru/calon) boleh memasukkan, menyemak dan mengemaskini maklumat mereka dari masa ke semasa.

Login ePangkat

Dalam erti kata lain, e-Pangkat adalah aplikasi dalam talian (online) yang berintegrasi dan komprehensif bagi membolehkan pengguna memohon dan memproses sesuatu urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di bawah KPM. Pembinaan sistem e-Pangkat adalah bertujuan untuk menangani isu kelewatan, keciciran dan pertindihan urusan kenaikan pangkat.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan menggunapakai sepenuhnya Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat) bagi semua urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat. Sehubungan dengan itu, tuan/puan diminta untuk mengemaskini data dengan lengkap dan tepat bagi semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di bawah pentadbiran jabatan/sekolah masing-masing.

Ketepatan maklumat amatlah penting di dalam Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat) kerana ianya akan memberi kesan terhadap semua urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat yang berkemungkinan akan berlaku keciciran. Sebagaimana tuan/puan sedia maklum, semua sekolah telah diberi taklimat tentang tatacara penggunaan Sistem Naik Pangkat (ePangkat) oleh pegawai Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing.

Info Terkini Mengenai ePangkat

1. Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.

2. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.

3. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.

4. Sebarang pertanyaan bagi tujuan penyemakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan (seperti di Jadual 1).

5. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang TELAH BERJAYA bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak STATUS SURAT PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN KETUA JABATAN/BAHAGIAN MASING-MASING SELEPAS 30 HARI BEKERJA dari TARIKH MUAT NAIK DATA.

Sebarang masalah semakan secara online bolehlah dialamatkan kepada kami.

PENGUMUMAN TAMBAHAN:
Bagi calon-calon yang tiada dalam rekod, sila hubungi Ketua Jabatan / Bahagian masing-masing untuk tujuan semakan status.

Manual Penggunaan ePangkat Kementerian Pendidikan Malaysia

PPP dan AKS lantikan SPP di KPM dibenarkan mengakses ePANGKAT untuk perkara-perkara berikut:

 • Membuat semakan maklumat peribadi dan perkhidmatan.
 • Membuat permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang disiarkan di dalam ePANGKAT.
 • Membuat semakan status semasa syarat-syarat umum dan status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT.

Langkah Penggunaan ePangkat

1. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing. Hanya pengguna berdaftar sahaja yang dibenarkan mengakses ke dalam ePANGKAT.

Untuk Tatacara Pendaftaran Pengguna sila rujuk pautan http://www.moe.gov.my/epangkat/firsttimelogin.php

2. Pastikan nama, jawatan dan tempat bertugas betul.

3. Klik pada Modul Permohonan di ruangan menu sebelah kiri ePangkat.

4. Sub Modul Senarai Iklan

Sekiranya ada iklan yang sedang ditawarkan, calon boleh mengklik pada nama iklan untuk memohon. Sekiranya tiada, mesej ‘Harap Maaf! Tiada iklan yang terkini’ akan dipaparkan.

Sub modul ini membenarkan calon melihat status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT. Pilih Tahun dan Pilihan (Ditutup/ Belum Ditutup) untuk memaparkan status iklan yang berkenaan.

5. Sub Modul Maklumat Peribadi

Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat peribadi dan perkhidmatan yang telah dikemaskini oleh Pentadbir Jabatan masing-masing. Sebarang ralat dalam maklumat yang dipaparkan boleh dirujuk kepada Pentadbir Jabatan masing-masing melalui
Ketua Pembantu Tadbir BRP atau yang berkaitan.

6. Sub Modul Semakan Syarat Umum

Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat syaratsyarat umum pemangkuan/ kenaikan pangkat seperti berikut :

I.Disahkan dalam perkhidmatan
II.Laporan Nilaian Prestasi 3 Tahun Terakhir
III.Lulus PTK (Sebelum 2010)
IV.Bebas dari tindakan tatatertib dan mahkamah
V.Telah mengisytiharkan harta
VI.Lulus Tapisan Keutuhan SPRM
VII.Bebas dari status Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan

Laluan Kenaikan Pangkat Guru ( Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP )

Sebenarnya isu kaedah kenaikan pangkat ini tidak semua orang yang begitu jelas. Ya, hal ini kerana selain sikap kurang cakna individu sendiri, tetapi sebenarnya isu kaedah kenaikan pangkat guru atau PPP adalah agak rumit. Rumit jika tiada ilmu sudah semestinya. Secara ringkasnya akan dikongsikan oleh admin disini jadi mari kita belajar secara umumnya sahaja.

Seperti yang kita tahu, kenaikan pangkat PPP ada 3 cara, iaitu laluan HAKIKI, laluan KECEMERLANGAN dan laluan TIME-BASED. Lihat dibawah untuk mudah faham.

3 laluan kenaikan pangkat 3

Laluan HAKIKI sebenarnya telah bermula sejak merdeka pada tahun 1957. Laluan CEMERLANG pula hanya bermula pada tahun 1994. Dan laluan TIME-BASED adalah konsep laluan yang terbaru sekali diwujudkan, iaitu pada tahun 1998. Kemudian laluan TIME-BASED ditambahbaik kepada Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) pada tahun 2009 dengan tempoh kenaikan yang lebih singkat.

Laluan Naik Pangkat Bagi PPPS

1. Laluan Hakiki

 • Pentadbiran
  Bagi mereka yang berminat dengan tugas sebagai Pengetua, Guru Penolong Kanan atau pun Ketua Bidang / Guru Kanan boleh mencuba laluan ini. Gred Hakiki bagi Penolong Kanan adalah 48, manakala Ketua Bidang / Guru Kanan adalah 44.
 • Bidang Umum / Teknikal / Pendidikan Islam
  (Masih kurang jelas. Jika ada yang arif, dipersilakan sama-sama berkongsi)
 • IPGM / IAB
  Perjawatan bagi pensyarah di Institut Perguruan Malaysia ataupun yang berkhidmat di Institut Aminudin Baki. Sekurang-kurangnya memiliki Master jika berminat untuk memohon.
 • Kolej Matrikulasi 
  Tempoh berkhidmat dalam 41 lebih kurang 5 – 6 tahun, dan akan diberi kenaikan kepada 44(Hakiki) atas perjawatan sebagai Pensyarah Kolej Matrikulasi. Walaubagaimanapun peluang untuk bergerak ke gred seterusnya adalah agak terhad dan terbatas serta dalam sesetengah kes perlu bergerak ke Kolej Matrikulasi yang ada kekosongan.
 • Tingkatan 6
  Guru yang mengajar Tingkatan 6 juga boleh dilantik ke jawatan HAKIKI sebagai Guru Akademik Tingkatan 6 atau sebagai Penolong Kanan Tingkatan 6.

2. Cemerlang

Laluan alternatif untuk guru yang tak minat pentadbiran dan juga mahukan laluan lebih ekspres.

 • Pengetua Cemerlang
 • Pegawai Cemerlang
 • Pensyarah Cemerlang
 • Guru Cemerlang (SM)
 • Guru Cemerlang (SR)

3. Time-Based

Ini laluan paling selamat dan paling selesa dan paling banyak para guru menunggu. Sebab bila cukup tempoh, semua pun akan dapat. Jika dahulu masa menunggu timebased adalah sehingga 10 tahun, tetapi kini, dengan TBBK (Time Based Berasaskan Kecemerlangan)  tempoh timebased menjadi lebih singkat dengan formula 8 – 8 – 6 – 4 . Tapi jangan tak tahu. Ada sesetengah kes di mana ada pegawai yang tidak berjaya dalam urusan TBBK ini.

 • Time Based Biasa
 • Time Based Bekas PPLD

4. Khas

Guru Besar Bekas PPLD

Kaedah Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat

 1. Apakah Prinsip Yang Digunakan Dalam Menetapkan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat?

Prinsip yang digunapakai adalah seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 42, P.U.(A) 176, “gaji yang diterima oleh seseorang pegawai awam yang dinaikkan pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu”. Gaji yang ditetapkan adalah tidak kurang daripada 1 pergerakan gaji atas gred terdahulu.

 1. Pekeliling Manakah Yang Dirujuk Untuk Menetapkan Gaji Kenaikan Pangkat?

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007.

 1. Bolehkan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat Ditetapkan Pada Peringkat 2 (P2)?

Boleh, sekiranya gaji akhir di gred terdahulu lebih tinggi daripada gaji maksimum di peringkat 1 (P1). Gaji permulaan kenaikan pangkat hendaklah ditetapkan di Peringkat 2 (P2) berdasarkan prinsip kepada matagaji tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu.

 1. Jika Gaji Maksimum Di P2 Gred Kenaikan Pangkat Masih Rendah Daripada Gaji Yang Sepatutnya Diterima Oleh Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat, Apakah Yang Perlu Dilakukan?

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diwujudkan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP).

 1. Adakah Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji Gred Terdahulu Akan Mengalami Kerugian Dari Segi Pergerakan Gaji Berbanding Dengan Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat Sama Atau Selepas Tarikh Pergerakan Gaji Di Gred Terdahulu?

Pegawai yang dinaikkan pangkat lebih awal daripada tarikh pergerakan gaji gred terdahulu tidak akan mengalami kerugian kerana gaji pegawai akan didahulukan pergerakan gaji di gred terdahulu pada tarikh kenaikan pangkat sebelum gaji kenaikan pangkat ditetapkan.

 1. Bilakah Tarikh Kuat Kuasa Pekeliling Ini?

Tarikh kuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini adalah mulai 1 November 2002, iaitu tarikh kuat kuasa pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia.

 1. Bagaimanakah Sepanjang Tempoh Pekeliling Ini Berkuat Kuasa, Terdapat Kesalahan Pada Pengiraan Gaji Pegawai?

Jika selepas membuat pelarasan, sekiranya agensi terlebih bayar kepada pegawai, agensi hendaklah mengutip semula jumlah yang terlebih bayar. Sekiranya agensi membayar kurang dari sepatutnya, pegawai hendaklah dibayar mengikut jumlah yang sepatutnya didapati.

26,354 Guru Naik Pangkat

Sebanyak 26,354 guru DI seluruh negara dijangka menerima kenaikan pangkat sehingga Jun tahun ini mengikut skim `time-based’ berasaskan kecemerlangan.Timbalan Perdana Menteri,Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, manfaat tersebut membabitkan kenaikan ke gred DG54, DG52, DG48, DG44, DGA38, DGA34 dan DGA32.

Menurut beliau,sebanyak 10,500 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,700 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma telah dinaikan pangkat sejak skim tersebut diperkenalkan. rakyatnews msia

Penutup

Sekiranya anda menghadapi masalah ketika menggunakan ePANGKAT, sila hubungi kami melalui emel epangkat@moe.gov.my dengan menyertakan maklumat berikut :

1. Nama:
2. Nombor Kad Pengenalan:
3. Jawatan:
4. Tempat Bertugas:
5. Masalah: