Login eGraduan Untuk Semakan Pengambilan dan Penempatan Guru Baharu

login egraduan Semakan Pengambilan dan Penempatan Guru Baharu

eGraduan ialah modul baharu bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Pengurusan Guru. Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM.

Modul ini melibatkan proses pengambilan dan penempatan guru baharu yang melibatkan kerjasama beberapa agensi sektor awam iaitu KPM, Suruhanjaya Perkhidmatan Perguruan (SPP), JobsMalaysia, Institut Pendidikan Guru (IPG), dan Universiti Awam (UA).

LOGIN eGraduan

Manual eGraduan

Bakal guru yang telah melepasi temuduga boleh menyemak status penempatan mereka hanya di egraduan. Hal ini bagi memudahkan bakal guru membuat persiapan yang lebih awal. Namun yang demikian, bakal guru ini perlu mendaftar terlebih dahulu egraduan sebelum dapat menggunakannya. Ikuti langkah-langkah menggunakan egraduan.

Kategori Pengguna

Sasaran pengguna utama modul ini ialah graduan dan pentadbir sistem. Perincian adalah
seperti berikut:

 1. Graduan
 • Hanya graduan yang telah DIPERAKU oleh Suruhanjaya Pelajaran Pendidikan Malaysia (SPP) sahaja dibenarkan untuk mendaftar di modul ini, dan
 • Graduan yang tersenarai di HEBAHAN Portal KPM dan e-Graduan sahaja boleh mendaftar di modul ini pada masa yang ditetapkan untuk menyemak dan mengemaskini maklumat yang diperlukan, serta membuat semakan penempatan.

2. Pentadbir Sistem

 • Hanya pentadbir sistem yang telah DILANTIK oleh KPM sahaja dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan.

Antara Muka e-Graduan

 • Laman utama e-Graduan memaparkan beberapa maklumat penting iaitu Pengumuman, Log Masuk, Bantuan, Paparan Ralat, Hakcipta dan Penafian. Pengguna boleh memperoleh maklumat terkini dari ruangan pengumuman dan Log Masuk ke e-Graduan dengan memasukkan LoginID, Kata laluan, dan No. KP yang telah didaftarkan.
 • Paparan mesej ralat bertujuan memaklumkan pengguna sekiranya butiran yang dimasukkan di Log Masuk tidak tepat.
 • Bantuan yang disediakan di e-Graduan adalah berkaitan lupa kata laluan, tukar kata laluan, dan pendaftaran pengguna.

Pendaftaran Pengguna

 • Pengguna perlu mengisi ruangan ini dengan teliti supaya tiada masalah ketika log masuk ke sistem. Kata laluan, soalan keselamatan dan jawapan perlu diingat oleh pengguna kerana medan ini diperlukan jika hendak menukar kata laluan.
 • Klik butang SIMPANuntuk proses pendaftaran. Pengguna boleh terus ke ruangan LOG MASUK untuk menggunakan sistem dan butiran pendaftaran dihantar ke alamat emel yang telah diisi.

Log Masuk

 • Setelah membuat pendaftaran, pengguna boleh log masuk ke sistem dari LAMAN UTAMA dengan memasukkan butiran ID, Kata Laluan dan No. KP. Sekiranya maklumat yang dimasukkan tidak tepat, paparan MAKLUMAT LALUAN MASUK SALAHakan dipaparkan. Pengguna perlu memastikan butiran adalah tepat seperti didaftarkan.

Lupa Kata Laluan

 • Sekiranya terlupa kata laluan, pengguna boleh mendapatkan semula kata laluan tersebut dengan memilih pautan Lupa Kata Laluan yang berada di laman utama e-graduan. Masukkan No. Kad Pengenalan pada ruangan yang disediakan. Klik butang HANTAR, kata laluan pengguna akan dihantar melalui emel yang telah didaftarkan Graduan.

Tukar Kata Laluan

 • Pengguna boleh menukar kata laluan dengan memilih pautan Tukar Kata Laluan yang berada di laman utama e-Graduan. Semua ruangan wajib diisi. Maklumat berkaitan soalan keselamatan dan jawapan adalah sama seperti membuat pendaftaran pengguna.

Log Masuk Ikut Peranan

 1. Graduan

 • Setelah berjaya log masuk, terdapat paparan bagi nama dan no kp. Terdapat beberapa tab yang disediakan untuk disemak dan dikemaskini. Pautan Muat Turun Manual Pengguna juga disediakan bagi memudahkan pengguna.
 • Tab Semakan Penempatan pula akan dipaparkan setelah hebahan berkaitan semakan dibuat di Portal KPM dan e-Graduan.

2. Pentadbir Sistem

 • Setelah berjaya log masuk, terdapat paparan bagi nama dan no kp. Beberapa menu disediakan di bahagian kiri untuk dipilih mengikutperanan. Pautan Muat Turun Manual Pengguna juga disediakan bagi memudahkan pengguna.

Soalan Lazim Mengenai Urusan Pengambilan Guru

1. Bagaimanakah proses pengambilan guru baharu dilaksanakan?

Jawapan: Urusan penyelarasan pengambilan guru baharu bermula di peringkat pengumpulan data graduan yang diperoleh daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Universiti Awam (UA). Penyelarasan pengambilan dan penempatan gra­duan pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan kekosongan perjawatan serta keperluan opsyen. Bahagian Pe­ngurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mendapatkan maklumat keperluan opsyen daripada Sektor Operasi Pendidikan (SOP), KPM berdasarkan jumlah kekosongan jawatan semasa bagi merancang jumlah bekalan graduan yang diperlukan untuk ditempatkan ke sekolah-sekolah di bawah pentadbiran KPM.

Seterusnya, jumlah be­kalan yang diperlukan akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi tujuan temu duga. di mana calon perlu memohon terlebih dahulu melalui portal www.jobsmalaysia.com untuk panggilan temu duga SPP. Calon yang berjaya dalam temu duga akan mengemas kini maklumat melalui sistem e-Graduan dan SOP yang terlibat akan menguruskan penempatan mereka.

2. Apakah kriteria yang diambil kira dalam melaksanakan urusan unjuran pengambilan guru?

Jawapan: Penyelarasan pengambilan dan penempatan gra­duan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen. Kekosongan jawatan ini merangkumi guru-guru yang bersara wajib, bersara pilihan, berlakunya peletakan jawatan dan kematian serta pembukaan institusi (sekolah) baharu. Keperluan opsyen pula berdasarkan kekosongan opsyen guru di sesebuah sekolah/institusi, jumlah pembukaan institusi baharu serta perubahan dasar semasa Kerajaan. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) akan membuat perancangan unjuran pengambilan guru baharu dengan mengambil kira kriteria-kriteria tersebut melalui kerjasama dan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai Bahagian peringkat kementerian dan agensi pusat sebelum diselaraskan dengan IPGM dan juga UA.

3. Apakah Dasar semasa Kerajaan dalam urusan pengambilan guru baharu memandangkan terdapat banyak Institusi Pengajian Tinggi yang menawarkan Ijazah dalam bidang pendidikan?
Jawapan: Dasar semasa Kementerian dalam urusan pengambilan guru baharu adalah dengan memberi keutamaan kepada graduan IPGM dan UA keluaran semasa khususnya yang diberi tajaan oleh KPM untuk ditemu duga lantikan tetap oleh SPP berdasarkan kekosongan jawatan yang terhad dan keperluan opsyen di sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Kementerian KPM.

4. Bilakah graduan Pendidikan yang telah ditemu duga akan ditempatkan?
Jawapan: Graduan pendidikan keluaran 2014/2015 telah ditemu duga secara berfasa oleh SPP pada November 2015 dan April 2016 bagi tujuan pelantikan dan penempatan memandangkan kekosongan jawatan yang terhad di sekolah-sekolah bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di seluruh negara.

Dalam hal ini, pelantikan dan penempatan guru baharu di KPM dibuat berdasarkan keperluan semasa yang tinggi di negeri Sabah dan Sarawak memandangkan mereka telah terlebih dahulu ditemu duga oleh SPP iaitu pada November 2015. Proses penempatan guru baharu akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa iaitu dijangka mulai bulan Julai 2016 tertakluk kepada keputusan rasmi temu duga yang diterima daripada SPP.

5. Apakah prosedur yang perlu dilakukan oleh graduan yang tidak dilantik untuk berkhidmat dengan KPM?

Jawapan: Bagi graduan Pendidikan yang tidak dilantik berkhidmat dengan KPM atas pelbagai sebab seperti gagal temu duga SPP, tidak hadir temu duga, hadir tetapi tidak ditemu duga kerana tidak membawa dokumen yang lengkap, menolak tawaran pelantikan dan penempatan atau sebagainya, mereka perlu memohon semula ke SPP melalui portalwww.jobsmalaysia.gov.my.

Bagi graduan yang gagal temu duga, mereka boleh memohon semula selepas enam (6) bulan dari tarikh keputusan temu duga dikeluarkan melalui portal SPP. Tempoh enam (6) diberikan oleh SPP untuk memohon semula bertujuan memberi peluang kepada calon untuk memperbaiki kelemahan diri.

Walau bagaimanapun, berdasarkan surat SPP rujukan SPP.30/22/4(19) bertarikh 27 Mac 2015, graduan yang menolak tawaran akan disenarai hitam selama satu (1) tahun sebelum layak memohon semula ke jawatan PPP Gred DG41. Dalam hal ini, panggilan temu duga adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa KPM.

Selain itu, setiap calon perlu bersaing dengan graduan semasa dan hanya graduan yang terbaik sahaja akan dipilih oleh SPP berdasarkan merit, keperluan opsyen dan prestasi temu duga.

6. Terdapat pelbagai sistem online yang digunapakai dalam operasi KPM. Boleh terangkan tentang sistem e-Graduan?

Jawapan: Sistem e-Graduan dibangunkan sebagai penambahbaikan dalam urusan pengambilan dan penempatan guru baharu. e-Graduan merupakan modul baharu bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), KPM di bawah Pengurusan Guru. Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM. Modul ini melibatkan proses pengambilan dan penempatan guru baharu yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu graduan dan pentadbir sistem.

Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangunkan bagi memberi peluang kepada graduan Pendidikan untuk mengemaskini maklumat peribadi terkini untuk memudahkan pelaksanaan urusan penempatan bagi graduan yang telah lulus temu duga.

Penempatan Guru Baharu Ikut  Kekosongan Dan Opsyen

Putrajaya 8 Jan. – Penyelarasan pengambilan dan penempatan gra­duan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kekosongan perjawatan serta keperluan opsyen selain perlu memohon terlebih dahulu melalui portal www.jobsmalaysia.com untuk panggilan temu duga oleh Su­ruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

Ketua Penolong setiausaha Unit Ambilan Guru, Bahagian Pe­ngurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan, Izral Zuhairi Mohamad Desa berkata, perakuan temu duga calon guru baharu ke SPP juga dibuat berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa kementerian.

Beliau berkata, penyelarasan pengambilan dan penempatan guru baharu dibuat secara berperingkat bersama-sama SPP dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) mengambil kira kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa dengan keutamaan panggilan temu duga diberikan kepada calon tajaan KPM.

Penyelarasan penempatan guru baharu hanya akan dilaksanakan ke peringkat negeri dan seterusnya ke sekolah-sekolah setelah mereka lulus temu duga dan diperakui oleh pihak SPP, ini bertujuan memastikan guru-guru yang bakal dilantik berkualiti dan memenuhi stan­dard guru Malaysia, katanya dalam si­dang akhbar di sini, hari ini.

Menurut Izral Zuhairi, pihaknya melaksanakan kerjasama dengan pel­bagai bahagian di peringkat kementerian dan agensi pusat sebelum memuktamadkan penyelarasan ke­per­luan guru baharu misalnya SPP, BPSH, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan juga universiti awam (UA).

Urusan penyelarasan pengambilan guru baharu bermula di pe­ringkat pengumpulan data graduan yang diperoleh daripada UA dan IPGM. Selepas itu Bahagian Pe­ngurusan Sumber Manusia (BPSM) akan memaklumkan jumlah be­kalan yang diperlukan kepada SPP bagi tujuan temu duga dan calon yang berjaya dalam temu duga akan mengemas kini maklumat melalui sistem e-Graduan, katanya.

Dalam pada itu, katanya, kementerian berpandangan bahawa tidak timbul isu kelewatan dalam penempatan guru baharu memandangkan penyelarasan pengambilan dan pe­nempatan dibuat secara berpe­ringkat mengambil kira semua calon guru perlu menjalani prosedur pelantikan dan penempatan yang telah ditetapkan oleh SPP dan BPSH bagi memastikan kualiti guru sentiasa terjamin.

Pada setiap tahun terdapat empat fasa penempatan guru baharu iaitu yang pertama dan terbesar pada sesi bulan Janua­ri, fasa kedua pada sesi bulan April serta seterusnya pada sesi bulan Jun dan bulan September setiap tahun, kesemua penempatan tersebut adalah mengambil kira kekosongan jawatan dan keperluan opsyen semasa.

Jumlah guru di seluruh negara sekitar 420,000 orang dan pada tahun ini dianggarkan sejumlah 4,000 guru baharu akan ditempatkan mengikut keperluan. Ketika ini cabaran utama kementerian ia­lah untuk memastikan bekalan gu­ru-guru bagi mata pelajaran elektif, katanya.

Sumber: Utusan Online

Kurangkan Kes Duka Lara Guru

Seperti kita sedia maklum bahawa guru-guru lama menunggu guru baharu ditempatkan. Hal ini kerana peluang untuk balik mengajar di Negeri kelahiran masing-masing akan terbuka. Setiap tahun akan ada guru baharu akan ditempatkan. Kementerian Pendidikan Malaysia sudah mengambil tindakan iaitu guru baharu akan ditempatkan di wilayah yang memohon. Ini akan mengurangkan kes duka lara guru yang berjauhan dengan keluarga.

Perbezaan Graduan Dengan Siswazah

Umumnya apabila disebut graduan, orang memahaminya sebagai lulusan universiti. Tetapi makna asal graduan tidak demikian. Apabila seseorang lepasan universiti mendapat ijazahnya melalui upacara di konvokesyen, maka mereka graduate, atau dalam bahasa Melayunya, siswazah. Mereka tidak lagi boleh disebut sebagai graduan.

Tempoh seseorang menjadi graduan adalah pendek, iaitu beberapa bulan saja, antara ketika setelah lulus peperiksaan akhir hingga ketika mengambil ijazah semasa konvokesyen. Selepas itu, mereka dikenali sebagai siswazah semata-mata dan tidak lagi graduan.

Oleh yang demikian, guru yang belum mengambil ijazah di majlis konvokesyen dipanggil sebagai graduan. Disebabkan itulah KPM menamakan portal ini sebagai egraduan kerana kebiasaannya guru akan ditempatkan terlebih dahulu sebelum majlis konvokesyen.